Clara té molta curiositat per saber com treballa un tècnic certificador energètic, quin és el procés per obtenir una etiqueta energètica? Resposta El tècnic certificador acudeix a l’habitatge per prendre dades i mesures de les estances i superfícies. Recull informació sobre...
Raúl s'independitza, es va a viure de lloguer i li sorgeixen moltes dubtes. El que més el preocupa ara mateix és saber cada quant de temps haurà de pagar la renda. Llevat que les parts estipulin una periodicitat diferent, el...
Susana posarà un pis de lloguer, però abans vol tenir fet un bon inventari de totes les coses que té en ell. Quines són les claus per fer un bon inventari? Resposta En tots els contractes d’arrendament s’inclou un inventari amb...
L'Artur acaba d'aconseguir la qualificació energètica del seu pis per posar-lo en lloguer, però encara té algun dubte El certificat energètic durarà per sempre o cal renovar? Resposta La validesa d’un certificat energètic és de 10 anys, llevat que es facin...
Carles és inquilí en un pis de lloguer. En la seva comunitat hi ha convocat una reunió de veïns extraordinària per tractar diversos temes. Carles ha vist l'ordre del dia penjat al portal i li agradaria anar. Pot acudir...
Aquest és un tema complicat, ja que per contestar-te adequadament hauríem de saber més coses del contracte, especialment la data en el que es va signar (abans de l’última reforma de la LAU) i també hauríem de veure el...
Hola, Tinc un llogater marxa del pis i no em paga l'últim mes i em  diu que utilitzi la fiança per pagar l'últim mes de lloguer. Ho pot fer? Gràcies Resposta En cap cas la fiança s’ha d’utilitzar per pagar les mensualitats...
El propietari del pis m'està dient que he de pagar el rebut de la comunitat de propietaris, és així? Resposta Si no consta explícitament en el contracte de lloguer, el propietari no pot repercutir aquest impost al llogater. És necessari que...
Hola, el meus llogaters em diuen que cal pujar la potència de la llum ja que quan connecten les estufes elèctriques se'ls talla la llum. Això té un cost, i em diuen que ho haig de pagar jo, és...

Problema amb la rentadora

si la rentadora s'ha espatllat, qui ha d'arreglar-la? Resposta Primer de tot és important saber si la rentadora surt a l’inventari. En cas que surti, la reparació va a carreg del propietari, sempre i quan no hagi estat causada per un...