Com rescindir un contracte de lloguer abans de temps

La vida dóna molts canvis i, de vegades, aquests es presenten d’un dia per l’altre, sense avisar. Una de les avantatges que ofereix el lloguer és la possibilitat de moure’t d’un habitatge a una altra quan sigui necessari o, simplement quan et vingui de gust. Quan passi aquesta situació has d’estar molt atent als tràmits que has de seguir per rescindir un contracte de lloguer, abans de que aquest hagi finalitzat. Atenció, t’expliquem tots els passos, depenent de cada situació.

Resolució habitual del contracte d’arrendament

Els contractes de lloguer es renoven per anualitats fins a un màxim de tres anys. Un cop complert el temps complet, la renovació d’aquest ha de ser tàcita per acord de les dues parts. Si un cop complerta l’anualitat com a inquilí decideixes que no vols continuar llogant aquest immoble has comunicar-ho a l’arrendador, en temps i forma, 30 dies abans de la finalització del contracte que regula l’arrendament. Per a això, és recomanable que redactis un document on especifiquis la teva intenció de no continuar en l’habitatge, per evitar possibles ruptures contractuals.

Rescissió anticipada

A part de finalitzar el contracte de lloguer en el moment que aquest s’acabi, els inquilins teniu la possibilitat de donar per acabada la relació amb l’arrendador, abans del temps previst en el contracte. Per poder fer-ho, han d’haver transcorregut sis mesos des de la signatura del contracte d’arrendament i, igual que les resolucions normals, hauràs de comunicar-ho amb 30 dies d’avançament. En aquests casos, si en el document que regula el lloguer s’especifica, l’arrendatari pot ser penalitzat amb la part proporcional de la fiança legal.

Necessitat del propietari

No només els inquilins tenen dret a rescindir un contracte de lloguer, els propietaris també poden donar per finalitzada la relació contractual, en el cas que ell, un familiar de primer grau de consanguinitat o el seu cònjuge (sempre que hi hagi una sentència ferma de divorci ) necessiten fer ús de l’habitatge. En aquestes situacions, l’arrendador ha d’avisar l’inquilí amb dos mesos d’antelació que ha d’abandonar l’habitatge, sempre que hagin transcorregut un any des de la signatura del contracte. Així mateix, l’habitatge haurà de ser ocupada en els tres mesos següents d’estar lliure, sinó l’arrendatari podrà iniciar els tràmits per tornar a restituir el seu contracte.

Et segueixen quedant dubtes de com rescindir un contracte de lloguer? Pregunteu-nos, t’ajudem.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − ten =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Pot llegir i revisar l'avís legal i la política de protecció de dades