Dubte resolt: Qui és l’arrendador i qui és l’arrendatari?

Encara que per no embolicar-nos moltes vegades fem servir els conceptes propietari i inquilí, tenim i hem de de distingir entre les figures d’arrendador, aquella persona que dóna o cedeix una cosa en arrendament i la de l’arrendatari, el qual pren o té una cosa en arrendament. Ambdues parts són essencials en el contracte de lloguer, per això, analitzem cadascuna de les figures i quins són els drets i obligacions en el lloguer d’habitatges.

Quan lloguem un immoble sorgeixen centenars de dubtes, per quant de temps? A qui li correspon què pagaments? I les reparacions? Aquests i altres dubtes són comuns per a tots els arrendadors i arrendataris, per això, és important conèixer el paper de cada un per gaudir d’un lloguer segur.

Qui és el arrendador i qui és l'arrendatari

Qui és l’arrendador?

L’arrendador és aquella persona posseïdora d’un immoble o autoritzada a poder posar-lo en lloguer que exerceix com a propietari. Aquesta figura, és la que apareix com a part propietària en el contracte de lloguer i la que pacta amb l’arrendatari (inquilí) les condicions de l’arrendament, sempre basant-se en el que estipula la Llei d’Arrendaments Urbans.

Entre les obligacions que té el propietari d’un habitatge de lloguer, trobem la d’oferir un habitatge habitable, proporcionar un contracte de lloguer a l’arrendatari, tornar la fiança si no hi ha danys a l’immoble o reparar les avaries extraordinàries.

A més, sol correspondre a l’arrendador el pagament d’impostos com l’IBI o l’abonament de la comunitat de propietaris. Pel que fa als drets de l’arrendador aquests tenen el deure d’exigir el pagament del lloguer de manera periòdica, recuperar l’habitatge en cas de necessitar o desgravar part de la renda.

Qui és l’arrendatari?

Un inquilí és una persona que té dret per ocupar i utilitzar un habitatge en renda, llogada prèviament a un arrendador. Igual que el propietari de l’immoble, aquest posseeix uns drets i unes obligacions que ha d’assumir respecte al seu contracte de lloguer.

Pel que fa als drets de l’arrendatari trobem alguns com el de poder rescindir el contracte d’arrendament en el moment que ho necessiti, renunciar a l’adquisició preferent, recuperar la fiança en cas de deixar l’immoble en correctes condicions …

D’altra banda, l’arrendatari està obligat a pagar la renda en els termes acordats, abonar una fiança per a la formalització del lloguer o deixar l’habitatge en el mateix estat en què la va llogar.

A l’hora d’afrontar les despeses de l’immoble, l’arrendatari li correspondrà el pagament puntual de les rendes, els subministraments, l’impost d’escombraries i l’impost de transmissions patrimonials, més conegut com ITP del lloguer.

Pel que fa a les avaries, i tal com indicàvem en l’apartat de l’arrendador, serà l’inquilí qui s’encarregui de les petites reparacions producte de l’ús habitual de l’habitatge i el manteniment de la mateixa, mentre que el propietari, haurà de realitzar , sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat.

Per tenir un lloguer segur és clau que cada concepte relacionat amb els arrendaments quedi clar i coneguem els drets i obligacions en la formalització d’un contracte de lloguer. Si tens qualsevol dubte, a Lloguer Segur, posem a la teva disposició a un complet equip d’assessors immobiliaris que et guiaran i oferiran les millors garanties.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 3 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Pot llegir i revisar l'avís legal i la política de protecció de dades