Qui està autoritzat per rescindir un contracte d’arrendament?

Un contracte ha de ser rescindit per les parts signants, però hi ha ocasions que alguna d’elles no pot exercir aquesta funció i necessiten d’un representant amb poder notarial per dur a terme la finalització de l’arrendament . En la pregunta del consultori d’avui us resolem aquest dubte: << Si el llogater se’n va abans de… Continue reading »