Qui paga la recollida de les escombraries en un pis llogat?

La taxa d’escombraries és un dels impostos que més dubtes generen als propietaris i els llogaters. Si l’habitatge és de l’arrendador però les escombraries de l’arrendatari, qui paga la taxa d’escombraries en un habitatge de lloguer? En aquesta entrada, us ajudem a resoldre la pregunta i aclarim el que diu la llei.

Hi ha molts ajuntaments que, de fa uns anys aquí, van decidir activar un impost fins al moment desconegut per a alguns. La taxa d’escombraries és un pagament que es realitza al municipi en concepte de recollida dels residus, el cost varia en funció d’ús de l’immoble i el seu valor cadastral, i que molts consistoris permeten calcular en línia a través de les seves pròpies webs.

A l’hora de complir amb les nostres obligacions, ens sorgeix la pregunta de qui paga la recollida d’escombraries, propietari o llogater? Per poder donar resposta a la mateixa devem fixar-nos en el referenciat en l’article 20 de la Llei d’Arrendaments Urbans, en el qual s’especifica que: “Les parts poden pactar que les despeses generals per a l’adequat sosteniment de l’immoble, els seus serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització i que corresponguin a l’habitatge arrendat o als seus accessoris, siguin a càrrec de l’arrendatari ”

Per tant, tot queda tancat al pactat per propietari i inquilí. A l’hora de decidir qui paga la recollida d’escombraries en un habitatge de lloguer, haurem de consultar el nostre contracte d’arrendament i comprovar, si en aquest hi ha alguna clàusula, on indiqui si és el llogater és l’encarregat de fer front a aquest impost. En el cas que no consti res, serà el propietari el que abonarà les escombraries.

El normal, a l’hora de distribuir les despeses d’un habitatge de lloguer és que el propietari s’encarregui de la comunitat de propietaris, IBI, impostos, així com de les reparacions i avaries perquè l’habitatge sigui habitable, sempre que aquestes no s’hagin produït per un mal ús o negligència del llogater. Per la seva banda, l’arrendatari ha d’afrontar el pagament de la renda, subministraments, impost de transmissions patrimonials en el lloguer (ITP) i taxa d’escombraries.

Et sorgeix algun dubte sobre qui paga la recollida d’escombraries? Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + 5 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.