És legal subllogar habitacions en un pis de lloguer?

El sublloguer o subarrendament d’habitacions és una pràctica de la que molts ens pregunteu sovint al consultori del lloguer, és legal? Cal comunicar-ho al propietari? Com es fa? Resolem aquests i molts altres dubtes.

Quan un llogater entra a viure en un immoble de lloguer, acorda amb el propietari una sèrie de clàusules que estaran vigents durant tot el temps que s’allargui el contracte d’arrendament.

Un dels aspectes que més han de tenir en compte els arrendataris és l’ús que podran fer de l’habitatge i les accions que hi podran desenvolupar. La possibilitat de subllogar habitacions n’és un exemple.

Perquè no us quedeu amb cap dubte,  no tingueu maldecaps i no propicieu un trencament contractual , us expliquem tot el que heu de saber sobre aquest tema.

QUÈ ÉS EL SUBLLOGUER D’HABITACIONS?

En els darrers anys hi ha llogaters que, per diferents motius, decideixen rellogar una part de l’habitatge on habiten. D’aquesta manera,  el subarrendatari es converteix en llogater de l’inquilí i el primer arrendatari de l’immoble es converteix en arrendador  de la persona a qui s’ha llogat un espai de la casa. Aquesta situació se sol donar, principalment, a llars on viuen estudiants oa pisos on viu només una persona.

ÉS LEGAL EL SUBLLOGUER D’HABITACIONS?

El sublloguer d’habitacions és una pràctica legal sempre que compti amb l’aprovació del propietari de l’immoble,  segons estableix l’article 8 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU).

Article 8. Cessió del contracte i subarrendament.

1. L’arrendatari no pot cedir el contracte sense el consentiment escrit de l’arrendador. En cas de cessió, el cessionari se subrogarà en la posició del cedent davant de l’arrendador.

2. L’habitatge arrendat només es pot subarrendar de forma parcial i amb el consentiment escrit previ de l’arrendador.

El subarrendament es regirà pel que disposa aquest títol per a l’arrendament quan la part de la finca subarrendada es destini pel subarrendatari a la finalitat indicada a l’article

2.1. Si no es dóna aquesta condició, es regeix pel pactat entre les parts.

El dret del subarrendatari s’extingeix, en tot cas, quan ho faci el de l’arrendatari que va subarrendar.

El preu del subarrendament no pot excedir, en cap cas, el que correspongui a l’arrendament.

En cas que l’arrendador accepti, el primer llogater haurà de fer un contracte a cadascuna de les persones que subarrendin les habitacions, especificant la zona que s’ha cedit i les normes existents en aquest habitatge de lloguer. A més, cal que aparegui la quantia que es pagarà (que mai no pot ser més gran a la totalitat de la renda existent) i el temps que es prolongarà, que no pot superar la durada de l’arrendament pactat en el primer contracte amb la propietat.

EL PROPIETARI ES POT NEGAR?

Com és normal, per no perdre el control de l’habitatge, l’arrendador es pot negar que aquesta pràctica es dugui a terme. Perquè l’inquilí no pugui subllogar habitacions, només ha d’incloure una clàusula al contracte d’arrendament on s’indiqui la prohibició de realitzar aquesta acció. En cas que aquest punt aparegui al document que regula el lloguer i, tot i així, ho facis, estaràs incorrent en un incompliment del contracte i el cassolà podrà rescindir-lo.

El més habitual és que trobem a la majoria dels contractes de lloguer una clàusula específica on es prohibeix el subarrendament de l’habitatge, per la qual cosa és important que sempre consultis allò pactat i signat a l’inici del lloguer, abans de prendre cap mesura.

I COM A LLOGATER, M’INTERESSA FER-HO?

Encara que al principi puguis pensar que subllogar habitacions és una bona opció per compartir despeses o per treure’t de complicacions, la veritat és que hi ha una manera millor: compartir pis. Per això, has d’incloure la nova persona al contracte de lloguer, d’aquesta manera la resta dels llogaters assumiran els mateixos drets i obligacions que tu. A més, així no hauràs de respondre pel morós en cas d’impagament.

RES SOBRE EL LLOGUER D’HABITACIONS A LA NOVA LLEI D’HABITATGE

Tot i que el lloguer d’habitacions i els pisos compartits són una pràctica molt estesa al nostre país, la mova llei d’habitatge no contempla res.

Tot i que és cert que el text aborda conceptes bàsics per definir el dret a l’habitatge (com els accessos a subministraments, l’esforç financer, etc.), no contempla el lloguer d’habitacions com una cosa que s’integri dins del dret a l’habitatge.

Per aquest motiu, diferents col·lectius socials van reivindicar la inclusió d’aquest tema a la tramitació parlamentària, atès que són moltes les persones que es veuen abocades a compartir pis o subarrendar habitacions per poder costejar el lloguer. D’aquesta manera, es donaria protecció també als que opten per aquesta fórmula.

Tens dubtes sobre el sublloguer d’habitacions? Pregunta’ns

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 7 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.