Què demanar a un arrendatari?

Si tens un habitatge que vols posar per llogar, segur que t’has preguntat moltes vegades quin procés has de dur a terme i com fer una bona selecció de l’inquilí. L’equip d’assessors immobiliaris de Lloguer Segur et dóna les principals claus. Alerta!

COM TROBAR L’INQUILÍ PERFECTE PER AL TEU PIS DE LLOGUER

A l’hora de llogar un habitatge un dels processos que requereix més atenció és el de la selecció de l’inquilí. Escollir un llogater solvent, fiable i que tingui cura l’immoble és una tasca complexa que requereix deteniment, implicació i coneixements del sector. I és que deixar-se portar per les aparences, pot portar a situacions extremes com les de topar-se amb un inquilí morós professional que no pagui la renda i acabi destrossant l’immoble.

Per realitzar una correcta selecció de l’inquilí, és important sol·licitar una documentació bàsica que ens ajudi a fer una radiografia del candidat, els nostres assessors immobiliaris ens indiquen què demanar a un candidat a inquilí de cara a valorar la seva candidatura a l’immoble.

DOCUMENTACIÓ PERSONAL

 El document nacional d’identitat (DNI), NIE o passaport és condició sine qua non per a la identificació de l’inquilí. A l’hora d’arrendar un immoble, caldrà que totes aquelles persones majors d’edat presentin aquesta documentació, amb la finalitat que en el contracte de lloguer apareguin també com a arrendataris. És important que tota la documentació es trobi en vigor i amb les dades actualitzades.

REFERÈNCIES

Molts propietaris consideren important sol·licitar referència de casolans anteriors en el cas que el llogater ja hagi viscut de lloguer anteriorment. A aquestes referències, es pot afegir altres certificats que ens ajudin a avaluar el comportament de l’arrendatari , com documents de solvència o no incidències bancàries o el certificat FIM, un certificat de solvència per al lloguer, expedit pel Fitxer de Llogaters Morosos, que acredita que si s’és un llogater solvent i que no hi hagi incidències de pagament.

DOCUMENTACIÓ ECONÒMIC LABORAL

Entre la documentació imprescindible per a realitzar una correcta selecció de l’inquilí es troba la relacionada amb l’àmbit econòmic i laboral. Pel que fa a qüestions laborals, el comú és sol·licitar contracte de treball i almenys les tres últimes nòmines percebudes. En relació amb la documentació financera, cada vegada és més freqüent sol·licitar els moviments bancaris dels últims mesos, amb els quals es pot analitzar la solvència econòmica del candidat.

FIANÇA, DIPÒSIT DE GARANTIA I RENDA

Un cop seleccionat l’inquilí perfecte per al teu immoble de lloguer, a l’hora de formalitzar l’arrendament, s’ha de sol·licitar per avançat, abans del lliurament de claus, tres requisits. En primer lloc, la fiança legal del lloguer , aquesta sol coincidir amb una mensualitat de l’arrendament, i ha de ser dipositada per la propietat en l’organisme corresponent segons la comunitat autònoma. D’altra banda, també es requerirà el mes en curs del lloguer i en últim lloc, si es vol disposar d’una garantia addicional , tal com recull la Llei d’Arrendaments Urbans, es podrà sol·licitar una garantia addicional, la qual no podrà excedir a dos mesos d’arrendament.

CLAUS PER POSAR UN IMMOBLE DE LLOGUER

No podem oblidar que per posar un immoble de lloguer és important que aquest compleixi amb unes condicions d’habitabilitat i idoneïtat. Per això és important que a l’hora d’arrendar un habitatge aquesta compti amb cèdula d’habitabilitat, certificat energètic, obligatori per llei, així com amb un contracte legal d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans.

Per la seva banda és important que l’immoble compti amb cuina moblada i equipada i els subministraments donats d’alta, encara que posteriorment aquests hauran de ser transferits a l’arrendatari a través d’un canvi de titularitat. En darrer lloc, és recomanable revisar i reparar qualsevol possible desperfecte, així com invertir en obres o reformes de millora com pot ser pintar l’habitatge.

Tens dubtes sobre la documentació que s’ha de sol·licitar per llogar un pis? Pregunta’ns! Els nostres assessors immobiliaris t’ajudaran a resoldre tots els dubtes que puguis tenir..

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 13 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.