5 raons per no llogar un pis sense contracte

Quan es lloga un pis, el propietari i el nou inquilí acorden diferents clàusules que tindran vigor durant tot el temps que duri el lloguer. Per evitar futurs problemes o desacords, la millor solució és que aquest pacte quedi reflectit per escrit a través d’un contracte d’arrendament, on s’especifiqui clàusula per clàusula. Encara dubtes? Avui t’oferim cinc raons perquè no lloguis un pis sense contracte.

no llogar un pis sense contracte

Fiança

La fiança és obligatòria. Sempre que es formalitzi un lloguer, el llogater està obligat a lliurar una mensualitat en concepte de fiança. Aquests diners, que el propietari ha d’ingressar en l’organisme competent, servirà perquè l’arrendador repari els desperfectes que pugui haver causat l’inquilí en l’habitatge, o per fer front a l’impagament de rendes o subministraments; això sí, només si n’hi ha. Per això, és fonamental que quedin reflectides en el contracte totes les condicions relatives a la fiança legal: import, terminis, devolució, etc.

Evita conflictes

Com explicàvem, durant la durada del lloguer és normal que sorgeixin topades entre propietari i llogater. Per exemple, és molt comú que, a l’hora de fer front a qualsevol desperfecte, sorgeixin dubtes de qui ha de reparar-lo. Per això, si ambdues parts heu signat un contracte per escrit, on s’especifiquen les responsabilitats de cada un, evitareu conflictes, ja que estan acordades i els dos sabeu quines obligacions heu de complir.

Minimitza riscos

Si no hi ha un contracte legal és més senzill que el llogater deixi de pagar. Si succeeix aquesta situació, el propietari tindrà més dificultats per demostrar que està patint un impagament del lloguer i que hi ha una relació contractual entre ells. Per contra, si hi ha un document on s’especifiquen les condicions del lloguer, l’arrendador pot demostrar-se més fàcilment i aconseguir que la justícia li doni la raó el més aviat possible.

Justificar on resideixes

Encara que amb un rebut d’un subministrament (aigua, llum gas) pots justificar on resideixes, si tens un contracte de lloguer, podràs demostrar que la teva residència actual és aquesta en els diferents tràmits on et ho requereixin, sense dificultats ni problemes.

Protecció a propietaris

Si vols evitar qualsevol tipus de malentès, recorre a un professional. A Lloguer Segur tots els nostres contractes estan redactats amb la conformitat que especifica la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) per un gabinet d’experts juristes. A més, garantim a tots els nostres propietaris el cobrament de la renda tots els dies 5 de cada mes.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + 10 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.