Com fer un contracte de lloguer entre particulars

A l’hora de formalitzar un lloguer, el contracte ho és tot, ja que es tracta del document que ens protegeix i on queden reflectits els nostres drets i obligacions com a arrendador i arrendatari. Aquesta setmana a Lloguer Segur hem preparat aquest post especial on t’expliquem com fer un contracte de lloguer entre particulars complint la llei i oferint-te la màxima seguretat.

CONSELLS PER REDACTAR UN CONTRACTE DE LLOGUER ENTRE PARTICULARS

Quan volem redactar un contracte de lloguer entre particulars és molt important que tinguem cura en les següents premisses:

EL QUE DIU LA LLEI

Si estàs pensant en fer un contracte de lloguer entre particulars , el nostre primer consell és que aquest sigui per escrit, encara que els contractes verbals són vàlids legalment, són més difícils de demostrar i de complir. Per tant, evita problemes futurs i sempre deixa tot per escrit. D’altra banda, de cara a redactar un contracte de lloguer legal, aquest sempre ha d’estar d’acord amb el que dictamina la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) , de manera que hauràs de remirar bé les últimes novetats de la normativa.

EL COS DEL CONTRACTE DE LLOGUER

Un contracte de lloguer entre particulars i legal, a més d’estar regit per la LAU ha d’incloure uns apartats bàsics:

SOBRE ARRENDADOR I ARRENDATARI

Tot contracte de lloguer ha d’incloure les dades de les parts (propietari i inquilí) així com la identificació de totes aquelles persones majors d’edat que vagin a residir a l’immoble.

SOBRE EL IMMOBLE

L’objecte de lloguer, és a dir, l’habitatge, ha d’aparèixer reflectit en el contracte. S’ha d’especificar l’adreça exacta de l’habitatge a arrendar, així com el seu titular.

DURADA

Tal com recull la LAU, els contractes de lloguer tenen una durada mínima de 5 anys , amb possibilitat de renovar durant 3 anys més, mentre que, si aquests es formalitzen amb una persona jurídica, el temps s’incrementa fins als 7 anys . Per la seva banda, l’arrendatari pot rescindir el contracte de lloguer, transcorreguts al menys sis mesos des de la formalització d’aquest, i sempre que l’hi comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de trenta dies.

LA RENTA

El preu del lloguer, indicat en mensualitats i anualitat i la forma de pagament no poden faltar un contracte de lloguer legal.

FIANÇA I GARANTIES ADDICIONALS

Tal com indica la Llei d’Arrendaments Urbans a la formalització del lloguer és d’obligat compliment el abonament i dipòsit de la fiança del lloguer, la qual cosa equival a una mensualitat de l’arrendament. Per la seva banda, el propietari pot sol·licitar una garantia addicional que no podrà excedir de dues mensualitats de la renda.

DESPESES

Comunitat, IBI, taxes d’escombraries, subministraments, el tot contracte de lloguer entre particulars ha d’existir un clausulat específic on es reflecteixi a qui li correspon el pagament de cada cosa.

AVARIES I REPARACIONS

Aquest aspecte és molt important entre propietaris i llogaters per tant ha de quedar ben reflectit en el contracte de lloguer perquè, davant del dubte, sempre serveixi com a referència. Pel que fa a les reparacions , serà el propietari el que hagi de realitzar totes aquelles que siguin necessàries per conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat, sense per això, elevar l’import de la renda i sempre que aquestes no sigui conseqüència d’un mal ús per part de l’inquilí. Pel que fa a el manteniment de l’immoble, serà l’arrendatari l’encarregat de assumir-ho.

SEMPRE DEIXA’T ASSESSORAR

Encara creguis que la redacció d’un contracte de lloguer entre particulars és una cosa senzilla, no és així i és que necessites d’uns coneixements jurídics perquè el contracte de lloguer s’ajusti a la legalitat, a més és important que qualsevol contracte protegeixi les parts , de manera que sempre et recomanem que et deixis assessorar i confiïs en la tasca dels professionals immobiliaris.

En Lloguer Segur , ens encarreguem de tot el procés de lloguer d’un habitatge, des de la promoció, fins a la gestió de visites i la formalització del contracte de lloguer, garantint sempre la màxima seguretat i el cobrament puntual de les rendes el dia 5 de cada mes. Contacta’ns i gaudeix d’un lloguer segur al teu habitatge.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + nineteen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.