Descobreix els drets i obligacions de l’inquilí

Els drets d’un acaben on comencen els de l’altre, i amb les obligacions passa el mateix. Dediquem l’entrada d’avui a aclarir quins són els drets i obligacions de l’inquilí en el lloguer. Què no quedin dubtes!

drets i obligacions de l'inquilí

-Obligacions de l’inquilí

Pagar puntualment

L’obligació principal de l’inquilí és fer front al pagament de les rendes de forma puntual, en cas contrari estarà incomplint el contracte d’arrendament.

Pagar els subministraments

El llogater és el que s’ha de fer càrrec de l’íntegre dels subministraments del pis de lloguer. Aigua, llum i gas corren de la seva despesa. A més, en signar el contracte de lloguer la titularitat dels mateixos han de passar al seu nom.

Deixar l’habitatge tal com estava

Quan deixis l’habitatge, com a inquilí estan en l’obligació de deixar tot tal com et vas trobar. Durant la vigència del contracte has de tenir cura del pis de lloguer i assegurar-te no produir desperfectes.

Abandonar el pis de lloguer si el propietari ho necessita

Si el propietari reclama l’habitatge per al seu ús propi o d’un familiar directe, en temps i formes, com inquilí estàs en l’obligació de deixar lliure el pis de lloguer. És una de les obligacions de l’inquilí més desagradable, però està recollida per llei.

-Drets de l’inquilí

Tenir l’habitatge en bones condicions

Es pot confondre amb l’obligació, però és un dret. Entre els drets de l’inquilí trobem el que el propietari repari o arregli qualsevol desperfecte derivat del pas del temps o d’una avaria fortuïta.

Allargar el temps de contracte

Any a any, durant 3 anys el llogater té el dret de prorrogar el contracte de lloguer. Entre els drets de l’inquilí també trobem la possibilitat de deixar l’habitatge transcorreguts 6 mesos de contracte i avisant en temps i forma.

Privacitat

Des del lliurament de les claus, la privacitat es converteix en un dels drets del llogater. En cap cas el propietari pot entrar sense permís. Com inquilí, estàs en ple dret de canviar el pany del teu pis de lloguer.

Tens algun dubte sobre els drets de l’inquilí? Coneixes quines són les obligacions de l’inquilí? Si tens qualsevol dubte, fes-los arribar!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × five =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.