La Llei d’Habitatge: en què consisteix?

Després d’un llarg període de debat i desacords, el 14 d’abril passat Esquerra Republicana de Catalunya i EH Bildu van assolir un acord amb el Govern central per aprovar la Llei d’Habitatge, a fi de “reconèixer el dret a l’habitatge i posar límit als abusos”, tal com afirmen els portaveus de totes dues formacions. Però, quines són les mesures que inclou la llei? En aquest article te les presentem.

1.LIMITACIÓ DELS PREUS A LES ZONES TENSIONADES

Seran regulats tots els lloguers en àrees tensionades  en tots els casos, ja siguin de grans tenidors o petits propietaris. Aquests límits seran establerts en funció de la modalitat de contracte i propietat, mitjançant la indexació a la renda anterior en vigor per als petits propietaris i mitjançant l’aplicació de l’  índex de contenció de preus  per als grans tenidors.

2. AMPLIACIÓ DE DECLARACIÓ DE ZONES TENSIONADES DEL MERCAT DEL LLOGUER

Es modifiquen les condicions per a la  declaració d’una zona tensionada i abasten més àrees per a l’aplicació de les mesures de control. Això vol dir que una àrea serà considerada tensionada quan es doni una d’aquestes dues condicions: que la càrrega mitjana del lloguer més despeses i subministraments bàsics superi el 30% de la renda mitjana o bé que el lloguer hagi augmentat almenys 3 punts per sobre de l’IPC als cinc anys anteriors a la declaració de l’àrea tensionada.

3. NOVA DEFICIÓ PER A GRANS TENIDORS

La definició de grans tenidors es rebaixa de 10 a 5 immobles. Es deixa a les mans de les comunitats autònomes decidir, en funció de les seves realitats, establir aquesta nova consideració de gran tenidor.

4. DESNONAMENTS

Els desnonaments sense data i hora predeterminada queden prohibits, i s’hi inclouen noves pròrrogues en els procediments de llançament (que ajornaran aquests processos més de 2 anys). D’altra banda, les comunitats autònomes poden utilitzar els fons de plans estatals d’habitatge per oferir alternatives habitacionals a persones en risc de desnonament (lloguers socials bonificats, reallotjaments…).

5. ELS HONORARIS, NOMÉS AL PROPIETARI

Les despeses i els honoraris derivats del lloguer d’un immoble aniran sempre a càrrec del propietari, atès que es considera que és a ell a qui es presten aquests serveis.

Així mateix, es prohibeix incrementar la renda en concepte de noves despeses (despeses de comunitat, escombraries, etc.).

6.  LÍMIT D’ACTUALITZACIÓ ANUAL DE LA RENDA DELS CONTRACTES

L’IPC s’elimina com a índex de referència per a l’actualització anual de la renda dels contractes. Durant el 2023 s’aplicarà el límit del 2% en vigor, i el 2024 aquesta restricció serà del 3%. De cara als anys successius es crearà un índex sobre el qual ajustar les actualitzacions.

7.  BLINDATGE COMPETENCIAL

Aquest punt fa referència al fet que la Llei d’Habitatge respectarà les competències autonòmiques i locals, de manera que el que fa és oferir un marc jurídic perquè les institucions competents puguin aplicar aquestes mesures en el grau que considerin.

Si tens més dubtes respecte a aquesta nova normativa o sobre qualsevol altre assumpte pots contactar-nos a info@alquilerseguro.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − 3 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.