Què passa si no signo el contracte de lloguer

Sovint ens arriben consultes d’inquilins on ens pregunten sobre els contractes d’arrendament. Avui volem prestar especial atenció als casos en què aquesta figura no existeix. Què passa si no tinc contracte de lloguer?, tinc drets com a inquilí si no he signat un contracte?, a quins problemes legals em puc enfrontar si tinc un acord verbal? T’ho expliquem!

Sempre que es formalitza un lloguer, des de Lloguer Segur recomanem que es faci a través d’un contracte legal, d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, en què queden reflectits drets i obligacions d’ambdues parts, i que, per tant, s’eviten els acords verbals que, tot i que tenen validesa legal, a la llarga poden generar més complicacions a l’hora d’arribar a acords o de dirimir qualsevol assumpte legal.

No obstant això, avui dia encara trobem casos en què propietaris i llogaters recorden de manera verbal la cessió d’un immoble el que suposa centenars de dubtes durant la vigència del lloguer .

TOT EL QUE HAS DE SABER SI TENS UN LLOGUER SENSE CONTRACTE

DRETS D’UN INQUILÍ SENSE CONTRACTE DE LLOGUER

Com comentàvem, els acords verbals a la cessió d’habitatges per a lloguer tenen la mateixa validesa legal que quan es formalitza un contracte de lloguer per escrit, però, al no existir un document on quedi reflectits els acords assolits per les parts, això és entre propietari i inquilí, resulta més complicat demostrar qualsevol aspecte de l’arrendament.

Com arrendatari els drets que es posseeixen, tot i no tenir un contracte de lloguer són:

  • El dret a l’ús i gaudi de l’habitatge.
  • El dret a la realització per part de la propietat de les reparacions necessàries per mantenir l’habitatge en estat d’habitabilitat.
  • El dret a una durada mínima del lloguer. En el cas de lloguer d’habitatges aquesta seria de 5 anys amb una pròrroga de 3 anys més si la propietat no avisa de la seva intenció de no renovar en temps i forma.
  • Dret d’adquisició preferent en cas de venda.

Al no existir un document que acrediti el lloguer, és important que qualsevol inquilí en aquestes circumstàncies conservin documentació acreditativa que s’està residint de forma legal a l’immoble, aquesta pot ser rebuts dels subministraments, del pagament de la renda, document del padró …

PRINCIPALS PROBLEMES LEGALS D’UN LLOGUER SENSE CONTRACTE

Tenir un habitatge llogat i no disposar d’un contracte de lloguer suposa problemes per a ambdues parts. D’una banda, de cara a la propietat es pot trobar amb dificultats a l’hora de demostrar l’inici de l’acord i voler-finalitzar. A més, en el cas que es produeixin impagaments de la renda o vegi que aquesta es redueix, això és que l’arrendatari paga la quantitat que vol en comptes de l’acordada, serà complicat de demostrar davant un jutjat i més difícil d’iniciar un procés de desnonament. A més, l’arrendador es pot enfrontar a sancions per part de l’administració al no declarar el lloguer o dipositar la fiança en l’organisme corresponent.

Pel que fa a l’inquilí entre les principals traves legals que pot trobar-se a el no tenir un contracte de lloguer es troba la dificultat de demostrar els terminis d’arrendament , la impossibilitat, sense documentació acreditativa, de demostrar la seva estada legal en l’immoble, problemes a l’hora que es produeixin pujades de la renda quan no correspon, així com a l’hora de finalitzar l’arrendament.

Disposar d’un contracte de lloguer és clau si es vol gaudir d’un Lloguer Segur, si tens dubtes a l’hora de formalitzar un arrendament, pregunta’ns. Els nostres assessors immobiliaris t’ajudaran a resoldre-les.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen + nineteen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.