5 claus sobre la Llei d’Arrendaments Urbans que hauries de conèixer

Passat un any de l’entrada en vigor de la Llei de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer d’Habitatges, és moment de refrescar i revisar algunes de les noves mesures que ja formen part de la Llei d’Arrendaments Urbans.

Revisió de les rendes

Llogater i propietari poden actualitzar el preu del lloguer en funció d’índexs diferents de l’IPC. Fins a l’entrada en vigor d’aquesta normativa era obligatòria l’actualització de les rendes en la base de la variació d’IPC.

Durada del contracte

Es redueixen els terminis legals de durada del contracte d’arrendament. Des de juny de l’any passat, els contractes tenen una durada màxima de tres anys. Un cop esgotat aquest període, si cap de les parts es manifesta, es prorrogarà automàticament el contracte d’arrendament per una anualitat més.

Recuperació de l’habitatge

L’inquilí podrà desistir del contracte d’arrendament passats 6 mesos, sense haver d’esperar al compliment de l’anualitat, avisant amb 30 dies d’antelació, llevat que en el contracte s’especifiqui una altra cosa.

D’altra banda, el propietari podrà sol·licitar la recuperació de l’habitatge si el necessita com a residència habitual per ell o un familiar de primer grau, sempre que s’hagi complert almenys un any de la signatura del contracte i ho comuniqui amb un mínim de 2 mesos d’antelació.

Alienació de l’habitatge arrendat

En el cas de la venda de l’immoble, el contracte d’arrendament es subroga al comprador durant els primers tres anys. Per a aquesta condició, cal que el contracte estigui inscrit al Registre de la Propietat.

Lloguer Vacacional

Els lloguers temporals o amb finalitats turístiques queden exclosos de la Llei d’Arrendaments Urbans.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × one =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.