5 punts clau en un contracte de lloguer

En un contracte de lloguer hi ha moltes coses a tenir en compte, tant per a propietaris com per a inquilins. Avui volem parlar-vos dels 5 punts claus a tenir en compte en un contracte de lloguer.

contracte de lloguer

Drets i obligacions

En un contracte de lloguer s’han d’especificar de forma clara i formal els drets i obligacions d’ambdues parts. D’aquesta manera propietari i inquilí només hauran de recórrer al contracte de lloguer si tenen algun dubte sobre què li correspon a qui i com procedir en les seves obligacions. El contracte de lloguer serà la referència de consulta per a tots dos.

Terminis

En el contracte de lloguer vindran ben especificats i per escrit els terminis legals durant tota la vigència del lloguer. Pagaments de l’inquilí, durada del contracte de lloguer, comunicacions de rescissió, devolució de fiança i dipòsit, etc. Tot, absolutament tot, vindrà reflectit en el contracte de lloguer.

Despeses

Un dels punts clau és que quedi clar què passa amb les despeses. En el contracte de lloguer haurà de venir reflectit com procedir en el pagament dels subministraments, especificarà que el propietari s’encarrega de la comunitat de propietaris i l’IBI, però també que les taxes d’escombraries van a càrrec del llogater.

Dades personals

Molt important per a ambdues parts. En el contracte de lloguer trobareu les dades personals i legals de propietari o inquilí i llogaters. Hauran de figurar en el contracte els noms complets, els documents nacionals d’identitat i la localització de l’immoble, sense excusa. A més, tots els inquilins majors d’edat que vagin a viure a l’habitatge han d’estar també en el contracte.

Inventari

Molt important que figuri per escrit tot el que tenia l’habitatge en començar el període de lloguer. En el contracte de lloguer ha d’adjuntar un inventari detallat de totes les coses, amb les seves especificacions, models i fins i tot fotografies. D’aquesta manera, davant d’alguna avaria o en finalitzar el contracte, no hi haurà dubtes del que hi havia i el que no.

Hi ha algun altre punt del contracte de lloguer que consideris clau? Explica’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + 5 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.