Acabo de fer el certificat energètic del meu pis, val per sempre?

L’Artur acaba d’aconseguir la qualificació energètica del seu pis per posar-lo en lloguer, però encara té algun dubte El certificat energètic durarà per sempre o cal renovar?

Resposta

La validesa d’un certificat energètic és de 10 anys, llevat que es facin modificacions que puguin reduir la qualificació vigent. Transcorregut aquest temps, el propietari ha de renovar-obligatòriament, quan el vengui o llogui. Arribat el moment, l’òrgan competent de cada comunitat autònoma en matèria de certificació energètica a d’establir les condicions específiques per renovar o actualitzar-lo.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 4 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.