Vull vendre el meu habitatge llogat

Hola, sóc propietari. Tinc uns llogaters amb contracte a l’1 d’octubre del 2018 i voldria recuperar l’habitatge per vendre’l. Estant el 27 d’octubre del 2022, ho puc fer o hauria d’esperar fins al 2023? Moltes gràcies.

Bon dia, gràcies per la teva consulta, comentar-te que:

A l’octubre del 2018 la LAU establia un termini d’arrendament de 3 anys, i arribat aquest termini s’establia “ Si arribada la data de venciment del contracte , o de qualsevol de les seves pròrrogues, una vegada transcorreguts com a mínim tres anys de durada d’aquell, cap de les parts no ha notificat a l’altra, almenys amb trenta dies d’antelació a aquella data , la seva voluntat de no renovar-lo, el contracte es prorroga necessàriament durant un any més”, per tant en haver passat la data de venciment sense que hagi comunicat als seus llogaters la possibilitat de resoldre, amb almenys 30 dies d’antelació a la data de venciment, el contracte haurà de prorrogar-se 1 any més i podrà resoldre’l al mes d’octubre del 2.023 preavisant-los amb el temps establert.

Si necessiteu assessorament especialitzat en Pluslegal Advocats són experts en dret immobiliari els podeu contactar a consultoriojuridico@pluslegal.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 20 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.