He hagut de canviar el comptador d’aigua. Qui se’n responsabilitza?

Hola, fa més de 5 anys que llogo una casa i resulta que he hagut de canviar el comptador d’aigua, però no ho sabia i no sóc propietari del comptador. El propietari vol que jo pagui l’excés de consum, que va ser facturat per la companyia de subministrament. Si us plau, aconselleu-me quina és la disposició legal en aquest cas. Qui és el responsable de la substitució oportuna del comptador o de la verificació. Gràcies

Hola, gràcies per la teva consulta:

Conforme estableix l’article 20.3 de la Llei d’arrendament urbans, les despeses per serveis amb què compti la finca arrendada que s’individualitzin mitjançant aparells comptadors seran en tot cas de compte de l’arrendatari. Per tant, els abonaments pels consums d’aigua li corresponen a vostè i quan va començar l’arrendament hauria d’haver facilitat el consum real perquè comencessin a cobrar-li el que realment consumia. A més, com vostè indica porta més de 5 anys a l’habitatge, per això no pot exigir que pagui l’arrendador els excessos de consum.

Pel que fa a l’abonament de les despeses de substitució del comptador, l’article 21.4 de la llei d’arrendaments urbans estableix que les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge seran a càrrec de l’arrendatari, i aquesta avaria s’ha de considerar una petita reparació deguda a l’ús diari, per la qual cosa aquesta reparació li correspon abonar-la a vostè.

Per rebre un assessorament especialitzat podeu posar-vos en contacte amb Pluslegal Advocats mitjançant el següent correu electrònic consultoriojuridico@pluslegal.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + twenty =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.