Llogar el meu pis de manera segura

Quan un propietari decideix posar el seu habitatge de lloguer, la principal preocupació sol ser com fer-ho de la manera més segura possible. Al capdavall, el que es busca és gaudir de la rendibilitat que ofereix la propietat en arrendament sense renunciar a la tranquil·litat i evitant imprevistos desagradables.

La solvència de l’inquilí

El risc més comú i també el més temut és la possibilitat d’impagament, per això el procés de selecció de l’inquilí s’ha de fer correctament:

 • Se n’ha de conèixer la solvència. Normalment aquest factor ve determinat pels seus ingressos i la seva trajectòria/estabilitat laboral, per la qual cosa hem de revisar les últimes nòmines i el contracte de treball.
 • És important investigar si s’ha vist envoltat de conflictes amb altres propietaris. Per això podem consultar fitxers de morosos i/o demanar referències als seus propietaris anteriors.
 • Un altre tallafoc per als problemes d’impagament és l’exigència d’un aval, que és el compromís que un tercer adquireix sobre els pagaments que assumeix l’inquilí. Hi ha dos tipus:
  • Aval personal. Es tracta d’una altra persona, normalment familiar, que respondria al deute de l’inquilí en cas que no pagués.
  • Aval bancari. És una entitat financera la que respon per l’inquilí. Aquest tipus d’aval és més fiable per la solvència que es pressuposa a les entitats bancàries. El problema és que aconseguir aquest tipus d’avals pot ser més complicat per al sol·licitant.

Tot i això, la dificultat amb què es troben els potencials inquilins per aconseguir un aval pot limitar l’accés als habitatges els propietaris dels quals ho exigeixen. I, per tant, també pot suposar una dificultat extra perquè aquests últims trobin arrendataris.

 • Exigir un o dos mesos de fiança, amb vista a cobrir qualsevol desperfecte que pogués passar.

Evitar sancions

Del costat del propietari, hem de tenir en compte que podem ser sancionats si no complim la normativa en certs aspectes:

 • L´habitatge ha d’estar en perfecte estat i comptar amb el Certificat d´Eficiència Energètica en regla.
 • El preu ha de ser adequat quant a valor de mercat, per la qual cosa ve bé consultar els preus de la zona en habitatges amb condicions similars a la nostra.
 • S’ha d’elaborar un contracte per escrit d’acord amb la Llei d’arrendaments urbans perquè les dues parts comptin amb protecció legal.
 • A l’hora de recuperar l’habitatge, el propietari ho pot fer abans que finalitzi el contracte en cas que es doni algun d’aquests tres supòsits:
  • El propietari necessita la vivenda per a ell.
  • El propietari necessita la vivenda per a un familiar de primer grau de consanguineïtat (pares i filles).
  • El propietari necessita l’habitatge per a la parella en cas de separació. En aquest cas cal una sentència que ho acrediti.

La resposta: Lloguer Segur

Deixant l’arrendament del teu habitatge en mans de Lloguer Segur comptaràs amb el suport d’una empresa líder en aquest mercat, que s’encarregarà de totes les qüestions esmentades i totes les que poguessin sorgir.

En base a la importància de tot el que hem explicat en aquest article, Lloguer Segur ha desenvolupat un sofisticat sistema que se n’ocupa, de manera que els llogaters poden despreocupar-se d’aquestes qüestions. Així, des del començament del procés i mentre duri la relació entre arrendatari i arrendador, Lloguer Segur proporciona una gestió integral que garanteix el 0% de morositat als propietaris.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

six − one =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.