Es poden fer reformes a un pis de lloguer?

Quan vivim en un pis de lloguer, sobretot quan portem força temps, és probable que ens preguntem quin tipus de reforma podem fer sense haver d’avisar el propietari i quins necessiten la seva aprovació. També és important conèixer quines són les que ha de dur a terme el propietari sense pujar la renda. La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) detalla aquests supòsits i és el document al qual ens hem de dirigir per resoldre els dubtes.

OBRES DE CONSERVACIÓ

El propietari està obligat per la llei a fer les reformes necessàries perquè l’habitatge estigui en condicions òptimes dhabitabilitat i ús. Per exemple, la substitució de les canonades de la calefacció. L’inquilí no ha d’incórrer en una renda més gran pel seu lloguer i, tot i que està obligat a suportar les obres, té dret a un descompte proporcional a la part inutilitzada si duren més de 20 dies.

Per començar aquest tipus de reformes l’arrendatari ha de comunicar a l’arrendador amb tres mesos d’antelació la necessitat de fer-les i, en cas d’urgència, l’inquilí podrà fer-se’n càrrec, sempre amb el consentiment de l’arrendador, que posteriorment haurà de pagar el cost de l’obra o la reparació. els aspectes relacionats amb aquest tipus d’intervencions són:

 • De la reparació, el manteniment o la substitució de la caldera.
 • Del manteniment de les instal·lacions daigua i llum.
 • D’elements com terres, parets i sostres.
 • De la resta d obres necessàries per a la seva habitabilitat.

És important tenir en compte que un habitatge ben reformat és molt més atractiu que molts habitatges que s’ofereixen al mercat.

REFORMES A CÀRREC DE L’ARRENDATARI

L’inquilí s’ha de fer càrrec de totes aquelles reformes necessàries per al desgast o els desperfectes que siguin conseqüència directa del desgast per l’ús. Això sol generar controvèrsia, perquè de vegades no és clar què queda dins o fora d’aquesta categoria. Per això es recomana especificar prèviament al contracte les obres de les quals s’haurà d’encarregar l’inquilí. La llei fixa en 150 euros o el 25% de la renda mensual com a màxim per a aquestes millores.

El propietari sempre ha de donar el seu consentiment, per la qual cosa l’arrendatari ha de ser avisat per escrit. Alguns exemples d’aquestes reformes són:

 • Canviar mobiliari
 • Canviar color de les parets
 • Eliminar envans
 • Trepar parets

És important assenyalar que, si en una reforma a càrrec del propietari es descobreix que l’avaria es deu al mal ús per part de l’inquilí, serà aquest últim qui s’hagi de fer càrrec del cost encara que al principi no fos així.

REFORMES SENSE EL CONSENTIMENT DEL PROPIETARI

Si es dóna la circumstància que l’inquilí faci reformes sense avisar, el propietari pot prendre aquestes mesures:

 1. Cessar el contracte de lloguer.
 2. Exigir a l’arrendatari tornar l’habitatge al seu estat original.
 3. Conservar l’obra realitzada però negant qualsevol mena d’indemnització a l’inquilí.

En aquest sentit, una reforma pot ser des de canviar el color de les parets, canviar el mobiliari o alguna obra més gran que modifiqui l’estructura de l’habitatge. El més recomanable per evitar problemes és consultar tots aquests temes amb el propietari, així sabrem que podem realitzar o no a l’habitatge, així com quin tipus d’obres li corresponen.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + sixteen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.