És obligatori empadronar-se en un pis de lloguer?

Si vivim de lloguer és freqüent que al mudar-nos a un nou habitatge ens sorgeixi el dubte de si és obligatori o no empadronar-nos al nou immoble. Segons el Butlletí Oficial de l’Estat, és obligatori registrar-se al padró del municipi on resideixes, es considera tant un dret com un deure. És a dir, és obligatori empadronar-se al municipi, però no ho és canviar el padró cada cop que canviem d’habitatge dins del mateix municipi. Tot i això, convé estar empadronat a l’habitatge on es resideix. És important saber que per llei, cada ciutadà s’ha d’empadronar en un municipi, però no ho podrà fer a més d’un lloc alhora. Aquells ciutadans que resideixin a més d’un municipi, s’han d’empadronar on passin més temps al llarg de l’any.

 

Si viviu en un pis de lloguer, l’únic que canviareu és que en comptes de presentar l’escriptura de l’immoble presentareu el contracte de lloguer. És un tràmit senzill i no comporta cap cost. La documentació que has de presentar és la següent:

  • DNI, passaport o targeta de residència (original i fotocòpia). Si la unitat familiar consta de més membres, hauran d’aportar fotocòpies dels documents d’identitat o el llibre de família.
  • Contracte d’arrendament (original i fotocòpia). Ha de ser vigent i amb una durada mínima de sis mesos. Si el període és menor, es pot lliurar el mateix amb una pròrroga que demostra que residiràs un període prolongat en aquest habitatge.
  • Full dinscripció.

En estar empadronat al teu municipi tindràs accés als ajuts socials que s’hi faciliten, podràs sol·licitar els permisos tant de residència com de treball. Gràcies a ell també teniu dret a sol·licitar el carnet necessari per a l’assistència sanitària.

Una altra de les raons per les quals és important empadronar-se té a veure amb les eleccions. Només així tens dret a votar, així com a ser elegit en el cas que vulguis presentar-t’hi. També és imprescindible per dur a terme nombrosos tràmits al municipi: beneficiar-te del bo social de la llum o el gas, matricular el teu vehicle, casar-te, etc.

Algunes de les situacions més habituals en què us poden demanar el certificat d’empadronament són:

  • Herències
  • Organismes militars
  • Autoritats de l’estranger
  • Registres oficinals
  • Centres penitenciaris
  • Reconeixement de situació de dependència
  • Centres universitaris

Per sol·licitar tant el volant com el certificat haureu d’acudir a l’Ajuntament amb el vostre DNI i una carta d’autorització signada per la persona empadronada. La petició es pot fer per correu ordinari, telèfon, en línia o presencialment, dependrà de les alternatives que ofereixi l’Ajuntament del municipi i les teves preferències.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + sixteen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.