Com puc llogar el meu pis de protecció oficial?

Els  habitatges de protecció oficial o HPO  són ​​aquells immobles que compten amb la subvenció de l’administració pública i que són adjudicats a persones amb recursos limitats. Aquest tipus d’habitatges tenen unes condicions especials pel que fa a la seva gestió, per la qual cosa un dels dubtes més freqüents entre els seus propietaris és si es poden posar o no de lloguer. Aquí tens la resposta!

En principi, quan es tracta de  llogar un pis considerat de Protecció Oficial,  aquests compten amb unes limitacions que ho impedeixen, i és que, en formalitzar el contracte d’adquisició d’una VPO, sol incloure clàusules específiques que no ho permeten; excepcions legals per les quals es pot formalitzar un lloguer.

Al nostre país, la modalitat de lloguer d’habitatges de protecció oficial ha crescut força des de principis dels anys 2000. Segons publica OCU, el percentatge sobre el total de pisos VPO destinats al lloguer és notable a diverses regions. Utilitzant aquesta via, molts arrendataris poden accedir a un habitatge llogat de manera molt més barata.

Abans d’analitzar i explicar les excepcions per les quals es pot  llogar un habitatge HPO  és important que fem una distinció entre els tipus d’habitatges de protecció oficial i definim quina és la nostra situació. Podem trobar al mercat dos tipus d’habitatge VPO:

  • Habitatge de Protecció Oficial de promoció pública : Aquells immobles construïts i finançats per l’administració pública.
  • Habitatge de protecció oficial de promoció privada:  aquells immobles finançats per l’administració pública però construïts per promotores o cooperatives privades.

En el cas del primer tipus d’habitatges, això és de les VPO de promoció pública, per poder-les posar de lloguer es requereix que hagi passat un temps mínim, que podràs consultar a les escriptures, després del qual el pis es desqualifica i es deixa de considerar com de protecció oficial.

Per la seva banda, els habitatges de protecció oficial, però de promoció privada són menys restrictius de cara a posar en lloguer un immoble i no cal desqualificar-los per poder-los vendre ni esperar per contracte que passi un temps establert.

Com posar una VPO de promoció pública de lloguer?

Llogar un pis de protecció oficial té diverses limitacions, que revisarem a continuació:

  • Obligació que l’habitatge sigui lliure: altrament, ens arrisquem a una possible multa. Com hem vist, això s’aconsegueix per esgotament de termini legal, sol·licitud de liberalitzar l’habitatge o bé mantenir la seva condició de VPO amb una autorització administrativa.
  • Obligació que l’habitatge estigui ocupat i sigui primera residència: d’aquesta manera, si canviarem de residència habitual a un altre habitatge; legalment estem obligats a vendre o llogar el nostre pis de protecció oficial.
  • Devolució de subvencions o desgravacions fiscals anteriors: és requisit fonamental que si volem llogar un pis VPO, tornem l’import íntegre de les ajudes que ens van concedir per accedir-hi.
  • El preu del lloguer ha de ser de vivenda pública: si volem llogar el nostre pis de protecció oficial, haurem d’oferir una quota menor de la que tindríem en un mercat lliure. Per exemple, a Navarra s’estableix un límit (Renda Màxim Habitatges Lloguer).
  • És recomanable redactar un contracte de lloguer: el contracte verbal és vàlid, encara que si ho fem per escrit podrem estalviar-nos molts imprevistos.

Si vols posar en  lloguer un habitatge de protecció oficial de promoció pública  és important que sàpigues, com hem comentat amb anterioritat, que haurà d’haver passat un temps legal per poder-ho fer, aquest temps varia en funció de la promoció i del decret a què s’aculli , per això és recomanable consultar les  escriptures de l’habitatge  per comprovar si és de 10, 15, 20 o fins a 50 anys.

Per la seva banda, aquests són les  opcions legals per les quals pots posar en lloguer una VPO :

  •  Esperar el temps determinat per decret perquè l’immoble sigui lliure
  • Sol·licitar la desqualificació de limmoble a la CCAA. En aquests casos les comunitats poden exigir la devolució de part dels ajuts percebuts.
  • Justificar l’absència de la propietat a l’immoble per alguna causa de força major. En aquests casos, cal presentar davant l’Administració corresponent les raons que impedeixen residir a l’immoble per obtenir una autorització especial.

Amb relació a la renda de lloguer que es pot posar a un habitatge de protecció oficial públic , aquest també queda restringit i limitat. De nou, quedarà regulat pel decret pel qual es va formalitzar la construcció de les VPO, per això hauràs de consultar-ho i dirigir-te a les escriptures de l’immoble.

I que pot passar en cas de  llogar una VPO sense autorització  o sense haver complert els terminis? La realitat és que cada comunitat autònoma estableix unes sancions en funció de si es tracta d’una falta lleu, greu o molt greu, però aquestes oscil·len entre els 150€ i els 900.000 euros, per la qual cosa resulta imprescindible consultar sempre la normativa de la zona on vivim i les condicions de la nostra VPO.

Et sorgeixen dubtes sobre  com llogar una VPO ? Pregunta’ns, la nostra àrea legal us ajudarà a resoldre-les.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − 1 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.