Puc demanar un aval bancari per a un lloguer?

L’impagament del lloguer és la preocupació principal dels propietaris. Per això, és habitual que s’exigeixin determinats requisits a l’hora de trobar l’inquilí perfecte.

Una bona manera d’ocupar una bona posició en el rànquing de possibles llogaters és obtenir un aval bancari, que és un contracte amb què una entitat bancària garanteix, davant d’un tercer (el propietari en aquest cas) que el seu client complirà amb l’obligació un pagament.

Per demanar un aval bancari, el primer que hem de fer és adreçar-nos a l’entitat financera de què som clients. a Continuació, el banc estudiarà el nostre cas particular per complir l’obligació que volem contraure (el pagament del lloguer). Per fer-ho, tindrà en compte les garanties aportades i la capacitat financera del sol·licitant de l’aval. També és important la relació que hem mantingut amb el banc al llarg del temps. És a dir, l’entitat tindrà en compte a l’hora de decidir si és la primera vegada que iniciem una operació o si ja tenim un històric, ja que hi haurà altres garanties personals addicionals.

Per tramitar l’aval, cal que el client formalitzi davant de notari una Pòlissa de Cobertura de Garantia Bancària. Aquestes pòlisses regulen les relacions entre el banc i el client en temes com el pagament de les comissions, els interessos i les despeses estipulades, el reemborsament de les quantitats que el banc hagi pagat en cas d’execució de l’aval, etc.

Al document de l’aval per al lloguer ha d’estar inclosa la informació bàsica següent:

  1. Import total.
  2. Termini de durada i renovació.
  3. Condició que es pugui cobrar en el primer requeriment per part de l’arrendador, sempre que acrediti l’incompliment del pagament.

L’inquilí s’ha d’assegurar que al contracte d’arrendament figuri l’existència de l’aval i guardar el document original per cancel·lar-lo quan arribi el moment.

QUÈ PASSA SI DEIXEM DE PAGAR EL LLOGUER?

Si cessem en el pagament de la renda, l’entitat bancària complirà el compromís pagant la quantitat corresponent a l’arrendador. Ara bé, després es dirigirà al client per sol·licitar aquesta quantitat. Per assegurar-se el cobrament, el banc pot utilitzar un recurs anomenat pignoració de diners, que consisteix a sol·licitar al client que dipositi la quantitat acordada en un compte dels fons del qual no podrà disposar fins al venciment de l’aval. El més habitual és pignorar entre tres i sis mensualitats.

També convé saber que un aval incorre en certes comissions, segons l’import, el termini, el tipus i el risc de l’operació.

Si t’han sorgit més dubtes sobre aquest tema, no dubtis a adreçar-te a nosaltres a través d’info@alquilerseguro.es.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 1 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.