Com funciona el nou índex de preus de referència del lloguer?

El 15 de març passat es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat l’Índex de Preus de Referència del lloguer. Aquesta mesura forma part del compendi de novetats que va introduir la Llei d’Habitatge el maig del 2023, però, saps en què consisteix? T’ho expliquem.

VARIABLES QUE INFLUEIXEN A L’ÍNDEX

El primer que ha de quedar clar és que aquest índex només servirà per intervenir el preu dels lloguers a les anomenades “zones tensionades”. En aquestes àrees l‟índex estableix un límit màxim i un altre mínim per a la renda d‟aquest arrendament en funció d‟una sèrie de característiques de l‟habitatge:

  • Ubicació
  • Superfície
  • Estat de conservació
  • Certificat energètic
  • Any de construcció
  • Equipament, com a zones comunes, esportives, piscina, garatge, etc.

Comprovar-ho està a disposició de tothom que vulgui emplenant els camps necessaris al simulador https://serpavi.mivau.gob.es/ . Els preus establerts al rang es determinen a partir d’un càlcul basat en dades de la declaració de la renda de 2,5 milions d’arrendadors i les dades aportades per diferents administracions, com l’INE o els Ministeris d’Habitatge o Hisenda.

PER A QUI ÉS OBLIGATORI L’ÍNDEX

Aquesta mesura serà de compliment obligat per a nous contractes de lloguer en habitatges que es troben en zones tensionades i reuneixi les condicions següents:

  • L’habitatge és propietat d’una gran forquilla (posseeix 10 o més habitatges o 5 si així ho estableix la comunitat autònoma).
  • L’habitatge no ha estat llogat en els darrers 5 anys, sigui o no d’una gran forquilla.

En els casos en què el preu del lloguer per a l’anterior llogater sigui inferior al màxim que obliga l’índex, es prendrà com a límit aquesta renda anterior.

ON S’APLICARÀ L’ÍNDEX

Les competències en matèria d’habitatge estan en mans de les comunitats autònomes, per tant, són en última instància les que decidiran si l’índex s’instaura o no. De moment, només Catalunya ha comunicat que hi aplicarà la mesura. En altres casos, com ara Navarra, el govern autonòmic ha informat que treballaran per crear el seu propi índex a partir del nacional. A la resta del país no s’espera que s’apliqui, ja que les CCAA ja han apuntat que no ho faran servir. Aquelles que ho desitgin, poden sol·licitar la declaració de zones tensionades al Govern per a la seva aplicació posterior.

QUÈ PASSA AMB ELS CONTRACTES QUE ESTAN EN VIGOR?

L’índex de referència s’aplicarà en el cas que es renova el lloguer o es fa un nou contracte. És a dir, aquells contractes en vigor seguiran amb el mateix preu fins aquell moment, l’índex no els aplicarà.

Si tens més dubtes o consultes respecte a l’índex de referència per als preus del lloguer, no dubtis a consultar-nos a info@alquilerseguro.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + eight =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.