Com aconseguir que el teu habitatge tingui la qualificació energètica “A”

L’obligatorietat de tenir l’etiqueta energètica en un habitatge per poder ser llogat influeix directament en molts factors del lloguer, ja que aquesta, determina el grau d’eficiència energètica d’un immoble. La qualificació que obtingui l’immoble que volem llogar, farà d’ell un atractiu afegit o, per contra, restarà importància de cara a l’inquilí. ¿Es pot millorar la qualificació energètica d’un habitatge? És possible aconseguir la cobejada “A” en un immoble? Expliquem aquestes i altres claus sobre el certificat energètic d’habitatges.

habitatge de lloguer

Què és el certificat energètic i com obtenir-lo

El certificat d’eficiència energètica d’un habitatge és un indicador que ens mostra com d’eficient és mitjançant una escala de lletres que va des de la A, per assenyalar el màxim grau d’eficiència energètica, fins a la lletra G, per assenyalar aquells immobles menys eficients.

Des de juny de 2013 i a través de l’aprovació del Reial Decret 235/2013, tot habitatge que es vulgui posar en venda o lloguer ha de disposar del seu corresponent etiqueta energètica i, per tant, de la lletra associada a les condicions de sostenibilitat de l’immoble .

La informació associada a l’etiqueta energètica d’un habitatge és tota la relativa a les instal·lacions, condicions de funcionament i ocupació, confort tèrmic, lumínic, aïllament i inclusivament la qualitat de l’aire interior. Per tant, són tots aquests valors els que es mesuren i acaben per determinar la qualificació final de l’immoble.

Com indicàvem, és d’obligat compliment que en llogar un immoble aquest disposi de la seva etiqueta energètica, és més, ha de publicitar-se i promocionar-se amb la qualificació i durant la formalització del contracte de lloguer, si l’arrendatari ho sol·licita, facilitar-li la documentació i informació energètica.

A l’hora de sol·licitar una valoració de l’habitatge de lloguer, serà el propietari el que ho tramiti, només a través d’un tècnic especialista reconegut pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, el qual s’encarregarà del peritatge íntegre de l’habitatge i de les seves característiques.

Millores a la qualificació energètica

Quan un habitatge de lloguer rep una baixa qualificació energètica, aquesta pot ser millorada, és més, en el mateix informe emès pel tècnic, sempre vénen millores a aplicar per obtenir una lletra més propera a la “A” la que representa la major eficiència energètica.

En l’actualitat, la mitjana de qualificació nacional se situa entre les lletres “D” i “E” un aprovat just dels immobles que amb les següents millores es poden veure beneficiades:

 • Millora d’aïllament tèrmic. Tant l’interior de les parets com tot el relacionat amb finestres, persianes, portes, vidres …. Qualsevol d’aquests elements ha de protegir hermèticament del fred i de la calor.
 • Refrigeració. Els equips tèrmics han de disposar d’una bona qualificació energètica com electrodomèstics i per tant consumir el menys possible.
 • Canvi de caldera. Encara que a priori suposa una forta inversió aquesta s’amortitza en poc temps. La biomassa, és el millor sistema, a més de ser el més barat i el que menys contamina.
 • Enllumenat led i no de amb les tradicionals bombetes o aquelles conegudes com de baix consum.
 • Utilització de geotèrmia, és a dir, una font energètica que aprofita la calor del subsòl per produir aigua calenta, calefacció i climatització. Un exemple d’aquest tipus d’energia és el terra radiant.
 • Ús de materials eficients en el revestiment de l’habitatge.

Avantatges d’una bona qualificació energètica en un habitatge de lloguer

Socialment encara queda molt per conscienciar-nos de la importància que té obtenir una bona qualificació energètica en un habitatge de lloguer i que, al seu torn, aquesta no només va associada a tenir cura del medi ambient, sinó també, a alguns altres beneficis:

 • Es redueix la factura energètica. Segons la qualificació energètica obtinguda en un habitatge de lloguer aquest seria la mitjana de despesa anual en calefacció, refrigeració i aigua calenta:
  A: 200 €
  B: 282 €
  C: 360 €
  D: 464 €
  E: 735 €
  F 1.021 €
  G: 1.535 €
 • Millora de l’habitabilitat i del confort de l’habitatge sense que suposi una despesa energètica excessiva
 • Augmenta el valor de l’habitatge de lloguer. Com més baix consum suposi l’habitatge, més atractiu i adeptes tindrà.
 • Reducció de les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle,

Segueix aquests senzills consells i millora la qualificació energètica del teu habitatge de lloguer.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × two =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.