Descobreix com elaborar un contracte d’arrendament

Molts propietaris arribeu fins a nosaltres amb grans dubtes. Una de les preguntes que més vegades ens feu té a veure amb com elaborar un contracte d’arrendament. Què clàusules hem d’incloure?, Quina durada mínima ha de tenir el lloguer?, I la renda? Avui us volem ajudar. No t’ho pots perdre!

Llei d’Arrendaments urbans

Un contracte d’arrendament ha d’estar redactat de conformitat amb l’exposat en la Llei d’Arrendaments Urbans. Com elaborar un contracte d’arrendament 100% legal és la clau principal d’un lloguer, pren-te el temps que necessitis per comprovar que no hi ha res que se surti del marc legal.

Per a això és molt important conèixer la normativa vigent i és que, des del 5 de març de 2019 la Llei d’Arrendaments Urbans ha patit un nou canvi de tal manera que, tots els contractes signats a partir d’aquesta data tenen una durada de 5 anys amb una pròrroga tàcita de 3 anys més. En el cas que sigui una empresa la qual formalitza el contracte de lloguer, aquests amplien la seva durada a 7 anys i les pròrrogues es mantenen en 3 anys.

Drets i obligacions

El contracte d’arrendament és el document legal segons el qual es regirà el lloguer durant tota la vigència d’aquest, és a dir, fins a la finalització. Per això, a l’hora de plantejar-te com elaborar un contracte d’arrendament has de tenir clar que cal especificar de forma clara, senzilla i entenedora quins són els drets i obligacions de propietari i inquilí. En aquest punt, no pots oblidar incloure el termini per fer el pagament de les rendes, l’obligació de realitzar reparacions i manteniment o aspectes tan importants com si l’inquilí pot exercir dret de compra en el cas que l’habitatge de lloguer es vulgui posar en venda.

Terminis

Un altre aspecte important tenir en compte per a l’elaboració del contracte d’arrendament són els terminis. Recorda especificar per escrit els temps de tot el que engloba el lloguer: durada de contracte, no renovació, devolució de la fiança … Són alguns dels temes que hauràs de tenir en compte pel que fa a temps es refereix.

El compliment dels terminis en temps i forma no només evita problemes, sinó que permet que complim amb la normativa vigent i que, per tant, el nostre lloguer sigui més senzill.

Clàusules

El contracte ha d’articular-se per clàusules. Cada apartat ha de enfocar-se a un tema específic, d’aquesta forma davant qualsevol dubte, serà molt més senzill localitzar en quin apartat del document es troba la informació que necessites. Recorda que ha de ser un text senzill i fàcilment comprensible.

Dins de les clàusules sempre han d’aparèixer les dades de les parts (propietari i llogater) que arriben a l’acord, l’objecte del contracte, és a dir, la finca arrendada, la durada, la renda i la seva forma de pagament i totes aquelles clàusules que les parts pactin hagin de ser incloses per tenir un lloguer segur.

D’altra banda, adjunt al contracte de lloguer, podrem incloure annexos amb especificacions, com, per exemple, ampliacions, renovacions, canvis de titularitat …. A més, sempre és recomanable incloure un inventari amb tot allò que es deixa a l’immoble, en matèria de mobiliari, parament, tèxtil … De tal manera que a la finalització del contracte no hagi peu a la confusió i sigui més senzill de cara a l’inquilí , identificar què és seu i que pertany a la propietat de l’immoble.

Recorda que el contracte de lloguer ha d’estar signat, per totes les parts i que tant propietari com llogater han de tenir a la seva disposició la seva corresponent còpia signada.

Lloguer Segur

Qualsevol contracte de lloguer és el document de referència perquè propietari i llogueter es guiïn en el seu arrendament. Davant de qualsevol dubte, aquest ha d’exercir com a resposta al lloguer. Per això, és importantíssim que aquest estigui complet, clar i sigui molt específic. A més, és la millor eina de protecció de propietari i inquilí.

Com fer un contracte d’arrendament suposa tenir en compte molts aspectes diferents i legals, potser és molt interessant demanar ajuda professional. Com? En Lloguer Segur posem a la teva disposició al nostre equip jurídic.

Com a especialistes en la Llei d’Arrendaments Urbans sabràs que el teu contracte és el millor possible. A més, comptaràs amb un assessorament personalitzat davant de qualsevol dubte que et pugui sorgir.

Recorda que Lloguer Segur és l’única empresa que manté la morositat en el 0% garantint el cobrament puntual de les rendes el dia 5 de cada mes i trobant l’inquilí perfecte per al teu habitatge de lloguer.

No saps com elaborar un contracte d’arrendament? T’ajudem! Contacta’ns i forma part de la companyia que ha canviat el mercat del lloguer.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × two =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.