Com fer un manteniment adequat a un pis de lloguer

El manteniment d’un habitatge de lloguer és clau per gaudir de la confortabilitat de l’habitatge i de la seva habitabilitat. Fer una correcta conservació de l’habitatge llogat, només comporta dur a terme una senzilla rutina d’ús i conservació, però com fer un manteniment adequat d’un habitatge de lloguer? T’ho expliquem!

El manteniment per ús habitual de l’habitatge és una de les responsabilitats de l’arrendatari, de tal manera que, aquest serà l’encarregat principal de tenir al dia i en correcte estat el pis. Perquè aquesta tasca sigui més senzilla, hem preparat uns tips senzills que poder utilitzar diàriament.

ORDRE

Mantenir l’habitatge de lloguer ordenat ens ajuda a tenir una bona perspectiva de la casa i al seu torn a poder gaudir-ne. L’ordre ens permet aprofitar tots els espais, localitzar les coses fàcilment i detectar ràpidament si hi ha algun problema a l’immoble, per exemple, un trencament o avaria.

NETEJA

La neteja en general és important, sí, però més encara l’especifica en algunes zones. Pols, greix, humitat, calç … són elements que poden generar molts problemes en un habitatge. I és que en moltes ocasions aquest tipus d’elements són els causants d’avaries o trencaments. Per evitar-ho, cal mantenir l’habitatge neta. Així evitarem l’acumulació i serà més fàcil el manteniment. També és important, ventilar diàriament per esquivar la condensació i humitats.

REVISIONS

A l’hora de realitzar un correcte manteniment d’un habitatge de lloguer, sempre hem de dur a terme les revisions especifiques que ens indiques els fabricants o instal·ladors. Per exemple, la revisió de la caldera o la del gas. Estar dia d’aquest tipus de qüestions, ens permet viure amb més seguretat.

REPARACIONS

En un pis de lloguer, les petites reparacions, com pot ser el canvi de bombetes, li corresponen al llogater, però, totes aquelles relacionades amb la conservació de l’habitatge, són obligació del propietari. Si repassem la Llei d’Arrendaments Urbans, queda més detallat i especificat:

“Article 21. Conservació de l’habitatge.

L’arrendador està obligat a realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat per servir a l’ús convingut, excepte quan el deteriorament la reparació es tracti sigui imputable a l’arrendatari d’acord amb el que disposen els articles 1.563 i 1.564 del Codi Civil.

Les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge seran de càrrec de l’arrendatari. “

Quan tenim una avaria o qualsevol problema en un habitatge de lloguer sempre haurem de contactar amb la propietat de l’immoble per informar del que ha passat i que pugui avaluar la situació. L’important, és reparar o reformar, i no deixar les coses passar, ja que poden acabar provocant un problema major.

Mai hem de fer cap canvi, obra o reforma de l’habitatge llogat sense una revisió, consentiment i avís al propietari.

GESTIÓ PROFESSIONAL

Sabem que, tot i que l’inquilí perfecte sempre fa un manteniment correcte de l’habitatge, sempre possibles incidents propis del dia a dia, com el trencament d’una aixeta, una humitat o que es faci malbé un electrodomèstic. En Lloguer Segur posem a disposició dels nostres propietaris la “gestió integral” del lloguer, és a dir, sempre que ho sol·licitin, ens encarreguem de tot el relacionat amb l’habitatge, comptant amb els millors tècnics especialitzats en cada sector i ajudant a propietari i inquilí a mantenir l’immoble de manera impecable.

Tens dubtes? Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × five =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.