És legal subarrendar habitacions en un pis de lloguer?

Quan un inquilí entra a viure en un immoble de lloguer, acorda amb el seu propietari una sèrie de clàusules que estaran vigents durant tot el temps que s’allargui el contracte d’arrendament. Un dels aspectes que els arrendataris han de tenir més cura està relacionat amb les accions que va a poder desenvolupar en l’habitatge com, per exemple, l’ús que li pugui donar a aquest o si té potestat per subarrendar les habitacions. Perquè no us quedeu amb cap dubte, no tingueu mals de cap i no propicies un trencament contractual, us expliquem tot el que heu de saber sobre aquest tema.

subarrendar lloguer

Què és?

En els últims anys, hi ha inquilins que, per diferents motius, decideixen rellogar una part de l’habitatge en què viuen de lloguer. D’aquesta manera el subarrendatari es converteix en inquilí de l’inquilí i el primer arrendatari de l’immoble es converteix en arrendador de la persona a la qual s’ha llogat un espai de la casa. Aquesta situació, se sol donar, principalment, en llars on viuen estudiants o en pisos on viu sol una persona.

És legal?

El subarrendament d’habitacions és una pràctica legal, però si hi ha l’aprovació del propietari de l’immoble, segons s’estableix en l’article 8 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). En cas que l’arrendador accepti, el primer inquilí haurà de fer un contracte a cadascuna de les persones que subarrenda l’habitació, especificant la zona que s’ha cedit i les normes existents en aquest habitatge de lloguer. A més, cal que aparegui la quantia a pagar, que mai pot ser major a la totalitat de la renda existent, i el temps que durarà, que no pot superar la durada de l’arrendament pactat en el primer contracte amb la propietat.

El propietari, es pot negar?

Com és normal, per no perdre el control de l’habitatge, l’arrendador pot negar-se a que aquesta pràctica es dugui a terme en el seu habitatge. Perquè l’inquilí no pugui subarrendar habitacions, només ha d’incloure una clàusula en el contracte d’arrendament on s’indiqui la prohibició de realitzar aquesta acció. En el cas que aquest punt aparegui en el document que regula el lloguer i, tot i així, ho facis, estaràs incomplint el contracte i el propietari podrà rescindir-lo.

I com llogater, em compensa fer-ho?

Encara que al principi puguis pensar que subarrendar habitacions és una bona opció per compartir despeses, per treure’t de complicacions; la millor manera és incloure a la nova persona en el contracte de lloguer. A més, d’aquesta manera, en cas d’impagament, no hauràs de respondre pel morós.

Tens dubtes sobre el subarrendament d’habitacions? Pregunta’ns.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 9 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.