QUANT DE TEMPS TRIGUEN A TORNAR LA FIANÇA D’UN PIS DE LLOGUER

Encara que quan signis el teu contracte de lloguer el llegeixis detingudament, et facis anotacions i rellegeixis tot el que no hagis entès, passat un temps és possible que certes coses se t’oblidin. Un dels conceptes que més dubtes porten després de mesos vivint tranquil en el teu pis de lloguer és la fiança. Quant de temps trigaré en recuperar la fiança?

TERMINI DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DE LLOGUER

És comú que abans que finalitzi el contracte de lloguer ens preguntem quan ens tornaran la fiança, si ens correspon i el procés que s’ha de dur a terme. A continuació, t’expliquem el procediment a seguir.

LA FIANÇA

La  fiança , conceptualment, és una  garantia  que busca assegurar el compliment d’una obligació. En el cas del lloguer és un import que el propietari li exigeix a l’inquilí en el moment de la signatura del contracte per cobrir possibles desperfectes o reparacions al pis de lloguer. Tant la seva sol·licitud com dipòsit són obligatoris i mai ha de superar, en el cas del lloguer d’un habitatge, una mensualitat.

Si recorrem al que dicta la llei vigent en matèria de lloguer queda constància que “A la celebració del contracte serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renda en l’arrendament d’habitatges i de dos en l’arrendament per a ús diferent del habitatge”

LA DEVOLUCIÓ

Des de la finalització del contracte de lloguer, el propietari ha de tornar la fiança a l’inquilí, sempre que li correspongui. La fiança, que ha d’estar dipositada en l’organisme de la comunitat autònoma corresponent, segons on estigui ubicat l’habitatge que es lloga, es retorna si l’inquilí ha complert en temps i forma el contracte i si el pis de lloguer es troba en el mateix estat que va ser lliurat al seu dia.

Tal com s’especifica en la Llei d’Arrendaments Urbans, en el seu article 36.4 sobre la fiança:

“El saldo de la fiança en metàl·lic que hagi de ser restituït a l’arrendatari a la fi de l’arrendament produeix l’interès legal, transcorregut un mes des del lliurament de les claus per aquest sense que s’hagi fet efectiva la restitució”

Lluny del que es pensa sobre que la fiança del lloguer ha de ser restituïda transcorregut un mes des de la finalització del contracte, això no és així, ja que la normativa no regula el termini de devolució de la fiança, si no el retard en la devolució de aquesta. Per tant, la fiança serà retornada, sempre que correspongui, a la finalització del lloguer, tenint en compte el temps de reemborsament a la propietat, de l’organisme competent on es trobés dipositada.

FIANÇA I GARANTIA EN EL LLOGUER

La fiança i el dipòsit en el lloguer són dos conceptes diferents en l’arrendament d’un habitatge. Mentre el primer, tal com vam explicar, equival a una mensualitat, la garantia del lloguer és un dipòsit addicional que pot sol·licitar el propietari i que des del 6 de març de 2019 amb l’entrada en vigor de Reial Decret Legislatiu 7/2019 d’1 de març, no podrà excedir de dues mensualitats de renda.

D’altra banda, és important recordar per a la devolució de la fiança d’un habitatge de lloguer que, l’inquilí pot abandonar el pis de lloguer a partir de complir-se 6 mesos des de la signatura del contracte, percebent llavors la part proporcional corresponent a la fiança.

La Llei d’Arrendaments Urbans, en el seu article 11 especifica al respecte d’aquests casos:

“L’arrendatari podrà desistir del contracte d’arrendament, una vegada que hagin transcorregut al menys sis mesos, sempre que l’hi comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de trenta dies. Les parts poden pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, l’arrendatari hagi d’indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any donen lloc a la part proporcional de la indemnització “

Recorda que, per a la devolució de la fiança del lloguer, és important tenir tots els  terminis i condicions ben clars, a més abans d’abandonar l’habitatge hauràs d’avisar amb un mes d’antelació a la propietat i sol·licitar-li el reintegrament de la fiança de lloguer.

I com saber si em correspon o no la devolució de la fiança del lloguer? La fiança sempre serà restituïda a l’arrendatari llevat que hi hagi un incompliment de contracte, de les obligacions o danys i desperfectes en l’habitatge. En aquesta entrada del nostre consultori et donem més informació .

Tens algun dubte sobre la fiança en el lloguer ? Pregunta’ns! Els nostres assessors immobiliaris i l’equip jurídic te’ls resoldrà tots.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + sixteen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.