Com es fa la inscripció del contracte de lloguer en el Registre de la Propietat?

Quan va entrar en vigor la Llei de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer d’Habitatges, el 6 de juny de 2013, hi va haver canvis significatius entre els quals es troba la inscripció del contracte de lloguer en el Registre de la Propietat. Com s’inscriu? És obligatori? En aquesta entrada us donem les respostes.

Inscriure un habitatge de lloguer en el Registre de la Propietat, no és obligatori, encara que concedeix certs avantatges per propietari i llogater. Per a l’arrendador, permet agilitzar els processos en el cas d’impagament i l’arrendatari, li concedeix la tranquil·litat que en cas que es vengui l’immoble, el nou amo estaria obligat a mantenir el contracte de lloguer fins a la finalització del mateix.

Com inscriure?

El procés encara que, a priori, és senzill, és cert, que suposa una despesa de temps, per emplenar els tràmits i que aquests, tenen uns costos. En primer lloc, inscriure un habitatge de lloguer en el registre de la propietat, requereix que propietari i llogater acudeixin a un notari amb el contracte d’arrendament per a la corresponent legitimació de les signatures.

Un cop acudit al notari, ambdues parts hauran de presentar al Registre de la Propietat, per procedir a la inscripció del contracte d’arrendament. En aquest organisme, es procedirà a realitzar un pagament, que variarà en funció de la renda i que tindrà una vigència de fins a 3 anys.

Interessa registrar?

La realitat és que la inscripció del contracte de lloguer en el Registre de la Propietat, és una pràctica que pocs arrendadors i arrendataris fan servir, ja que en moltes ocasions es tracta d’un procés car i lent, que pot trigar el mateix temps que la marxa l’inquilí. En no tractar-se d’una pràctica obligatòria, queda entre l’acordat per les parts la decisió.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − eleven =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.