Com funciona la renovació d’un contracte de lloguer?

Quan se signa un contracte de lloguer, moltes vegades es pacta un temps d’estada que no sol complir-se. Per exemple, la Llei d’Arrendaments Urbans et permet abandonar el pis un temps abans del que signat o prorrogar el contracte durant més temps. Si en el teu pis de lloguer estàs molt satisfet, t’encanta el teu habitatge i vols continuar, ¿saber el que has de fer per renovar el teu contracte de lloguer?

Molts inquilins, a mesura que passen els mesos durant la seva estada i veuen que volen seguir a l’habitatge, es pregunten com funciona la renovació del contracte de lloguer i què han de fer per manifestar-li al propietari la seva intenció de continuar. Per aquest motiu, i per evitar problemes i malentesos entre llogater i propietari, en aquest post us explicarem tots els passos que heu de seguir per renovar el contracte de lloguer. ¡Som-hi!

renovació contracte de lloguer

Compte amb els terminis

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) especifica que la durada del contracte de lloguer és, com a mínim, d’un any. Així mateix, fa uns mesos es van instaurar unes modificacions en la legislació del lloguer. Per tant, amb la posada en vigor del Reial Decret de Mesures Urgents en matèria d’Habitatge i Lloguer del 19 de desembre de 2018, s’indica que el contracte es pot actualitzar automàticament fins a aconseguir una durada de 5 anys, sent 7 anys en cas de que el propietari sigui una persona jurídica.

D’altra banda, el període de pròrroga tàcita un cop finalitza el contracte passa de ser d’un any a tres, segons la normativa del Reial Decret. És important assenyalar que aquests canvis no tenen un caràcter retroactiu de manera que només afecta aquells contractes signats a partir del 19 de desembre de 2018.

Atent a l’actualització de la renda

Fins a l’entrada en vigor de la nova normativa, la renda s’actualitzava anualment de forma automàtica mitjançant l’índex triat per contracte, ARCA en els contractes de Lloguer Segur. És a dir, transcorreguts 12 mesos des de la signatura del contracte, o l’última renovació, el cost de l’arrendament s’havia d’adaptar a les variacions sofertes en el propi mercat immobiliari del lloguer i en l’economia en general.

No obstant això, després dels recents canvis legislatius, s’indica que només es podrà actualitzar la renda de lloguer si en el contracte hi ha una clàusula específica que ho determina. En el cas que no s’estipuli en el document, no es podrà actualitzar la renda un cop complert l’any de lloguer. A més, és convenient que s’especifiqui mitjançant quins indicadors s’actualitzarà. Si no s’especifica, l’indicador utilitzat serà l’Índex de la Garantia de la Competitivitat (IGC). Per tant, és convenient llegir atentament totes les clàusules del contracte per saber si, en cas de renovar el contracte, s’ha d’actualitzar la renda o no.

El propietari pot recuperar el seu habitatge

Un cop transcorregut un any des de la signatura del contracte pot ocórrer que el propietari vulgui finalitzar la relació entre ambdues parts. En aquest cas, únicament es pot fer si l’arrendador necessita l’habitatge per a ell mateix o per a un familiar de primer grau. En aquesta situació, el propietari haurà d’avisar, com a mínim, amb dos mesos d’antelació i de la forma pertinent. Si el propietari és una persona jurídica, no podrà al·legar que necessita l’habitatge per al seu ús personal.

Posar fi al contracte de lloguer

Moltes vegades, per diferents circumstàncies, l’inquilí no vol continuar en l’habitatge pel que ha d’avisar al propietari que no vol continuar amb el contracte d’arrendament. Aquesta situació pot variar depenent de si s’ha complert amb el temps de contracte o no. D’una banda, si arribes a la data de finalització del contracte i no vols continuar en aquest habitatge, has de comunicar en temps i forma la teva decisió de no renovar el contracte al propietari de l’immoble (amb 30 dies d’antelació). D’altra banda, si no s’ha complert el temps establert hi ha dos escenaris possibles:

  • Si han passat més de sis mesos des de la signatura del contracte i avisant en temps i forma a l’arrendador: es finalitza el contracte amb les mateixes condicions que si s’hagués complert amb la data (excepte si en el contracte s’estipula el contrari).
  • Si encara no han passat sis mesos des de la signatura del contracte: fins i tot avisant amb el degut temps i de la forma correcta, és probable que l’arrendador pugui reclamar una part de la teva fiança per incompliment de contracte.

Això és, en línies generals, el que has de saber tant si vols quedar-te al pis de lloguer com si vols anar-te’n. És molt important que recordis que sempre has d’avisar al propietari de les teves intencions en temps i forma, així com complir amb totes les teves obligacions i conèixer els teus drets estipulats en el contracte i en la Llei d’Arrendaments Urbans. Et segueixen quedant dubtes relacionats amb la renovació del contracte de lloguer? Pregunteu-nos, estarem encantats d’ajudar-te!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − eight =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.