Conceptes que inexcusablement has de conèixer abans de llogar

Això no és un diccionari, però et serà de molta ajuda si vols llogar. Avui us portem unes definicions senzilles dels conceptes bàsics que tot propietari ha de manejar perquè el lloguer del seu pis sigui tot un èxit.

lloguer

Fiança

La fiança no és més que una garantia que assegura el compliment d’una obligació, en aquest cas el compliment del contracte de lloguer per part del llogater. La fiança, tal com estableix la Llei d’Arrendaments Urbans correspon a un mes de renda

Avalista solidari

Davant la necessitat d’assegurar-se la solvència de l’inquilí se li pot demanar un avalador solidari. Un aval solidari implica que, en cas que l’avalat incompleixi les seves obligacions amb el beneficiari del mateix, aquest últim es pot dirigir contra l’avalista per reclamar-li la totalitat del deute. Això és que, davant d’un impagament per part de l’inquilí que figura en el contracte, el propietari podrà reclamar el deute al seu avalador.

Preu tècnic

El preu tècnic és aquell que creua entre l’oferta i la demanda i garanteix al propietari la major estabilitat i rendibilitat. Si el preu és superior al preu tècnic, el lloguer no serà de llarga durada i el propietari està molt exposat a l’impagament, si és inferior no rendibilitzarà bé el seu immoble.

Subministraments

Aigua, llum i gas. Recorda que abans de llogar hauran d’estar donats d’alta i que, encara que no és obligatori, és molt recomanable que canviis la titularitat dels mateixos a nom del teu nou inquilí. Així en cas d’impagament serà el responsable últim dels deutes contrets.

LAU

Llei d’Arrendaments Urbans. És la legislació vigent sobre la qual s’han de regir tots els contractes de lloguer. Si et sorgeix qualsevol dubte, hi trobaràs detallats tots els drets i obligacions de propietari i llogater. Recorda, sempre tot d’acord amb el que exposa la LAU.

ITP

Impost de Transmissions Patrimonials és el seu nom llarg. És un impost que grava les transmissions de propietat, en què s’inclou el lloguer. Al llogar, un llogater assumeix el dret a usar l’immoble i paga per ell, per aquest motiu se li exigeix ​​el pagament de l’ITP. La quantia depèn de la renda, però normalment només arriba al 0,5% de les rendes anuals.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − thirteen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.