Conseqüències i sancions per no declarar un habitatge de lloguer

Amb l’inici de la campanya de la renda 2020, el passat 7 d’abril, són molts els dubtes fiscals que ens arriben a través del consultori del lloguer. Avui prestem especial atenció a les sancions i conseqüències de no declarar el lloguer. Què pot passar si no es declara el lloguer?, em pot multar Hisenda ?, què fer en cas de sanció? Resolem aquestes i altres preguntes en aquesta entrada especial del nostre blog.

AVANTATGES DE DECLARAR EL LLOGUER

En primer lloc, has de saber que tenir un habitatge de lloguer i declarar-ho té avantatges fiscals, en concret tots els propietaris amb immobles en lloguer que estiguin destinats a ús d’habitatge habitual poden deduir-se el 60% del rendiment, a més de les despeses associades com l’assegurança, impostos, subministraments, hipoteca …. Coneix les novetats de la campanya de la declaració de la renda 2020 i com declarar un habitatge de lloguer a aquesta entrada .

D’altra banda, a més d’obtenir beneficis fiscals, declarar el lloguer suposa una protecció legal davant de problemes que puguin sorgir en els arrendaments, com poden ser impagaments, desperfectes ….

SANCIONS PER NO DECLARAR EL LLOGUER

Quan Hisenda detecta que no s’ha declarat un lloguer es posa en contacte amb el contribuent informant d’una proposta de liquidació o el que es coneix com “una declaració paral·lela de l’IRPF”. En aquesta declaració paral·lela el contribuent declara els ingressos obtinguts pel lloguer sense opció a aplicar les deduccions fiscals, és a dir, el propietari no pot aplicar-se la reducció de l’60% dels ingressos nets obtinguts pel lloguer de l’immoble.

D’altra banda, s’obre un expedient sancionador al contribuent pel qual se li sanciona el no haver declarat el lloguer. L’import de la sanció o multa varia en funció del frau comès. L’Agència Tributària estima que les multes per no declarar el lloguer poden oscil·lar entre el 50% i el 150% de la quantitat defrauda, depenent de si es tracta d’una sanció lleu, greu o molt greu.

TIPUS DE SANCIONS PER NO DECLARAR EL LLOGUER

SANCIONS LLEUS

Hisenda aplica aquest tipus de sancions quan l’import no declarat és inferior o igual a 3.000 euros o en el cas de ser superior, no existeixi ocultació. La multa per sancions lleus és del 50%

SANCIONS GREUS

Es considera una infracció greu aquella la base superi els 3.000 euros i existeixi ocultació. Les multes oscil·len entre el 50% i el 100%.

SANCIONS MOLT GREUS

Són aquelles en què s’hagin fet servir mitjans fraudulents i representin els ingressos a compte repercutits i no ingressats, un percentatge superior al 50% de l’import de la base de la sanció. Suposen una multa que oscil·la entre el 100% i el 150%.

COM POT DESCOBRIR HISENDA QUE NO S’ESTÀ DECLARANT EL LLOGUER?

L’Agència Tributària té diversos mètodes per comprovar si un immoble està buit o per si el contrari aquest està arrendat i no s’està declarant. Les més comunes són:

  • Comprovació dels subministraments de llum i gas.
  • Comprovació de les dades de cadastre.
  • A través de la declaració de l’arrendatari en la seva sol·licitud de beneficis fiscals.

Tens dubtes fiscals sobre el lloguer? No saps com fer la declaració de la renda i incloure el teu habitatge? Pregunta’ns! El nostre equip t’ajudarà.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 3 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.