Què paga el propietari i què paga el llogater

¿Qui paga què? Avui  t’expliquem què paga el propietari i que paga el llogater, ¡anem a veureu!

que paga l'inquili i que paga el propietari

Pagaments responsabilitat del propietari

Un bon propietari ha de ser conscient de les seves responsabilitats i fer-se càrrec de les despeses que li corresponen com a arrendador.

1.Comunitat de propietaris

La quota de la comunitat de propietaris, així com els pagaments de derrames li corresponen al propietari. A més, no està de més que recordem que a les reunions de veïns només pot acudir el propietari de l’immoble, no l’inquilí, excepte autorització expressa.

2.IBI

El propietari d’un pis de lloguer és el responsable últim de pagar l’Impost sobre Béns Immobles. Aquest impost estan obligatrs a abonar-los tots els propietaris titulars d’un habitatge, per la qual cosa el propietai d’un pis de lloguer ha de fer-se càrrec de complir amb Hisenda. Cada ajuntament serà l’encarregat de cobrar l’IBI corresponent per a cada habitatge.

3.Reparacions

Una altra de les obligacions de tot propietari d’un habitatge de lloguer és fer-se càrrec de l’arranjament de desperfectes, avaries i de reparacions causades pel desgast habitual i necessàries per mantenir l’habitatge en bones condicions

Pagaments responsabilitat del llogater

Igual que el propietari ha de complir en tot moment amb les seves obligacions, el llogater ha de ser responsable dels pagaments que li corresponen.

1.Renda

El llogater ha de pagar la renda corresponent al lloguer tots i cada un dels mesos de vigència del contracte. Passi el que passi no pot deixar de pagar o estarà desatenent les seves obligacions. És molt comú l’error de no pagar l’últim mes com a pagament de la fiança, però és absolutament inadequat.

2.Subministraments

El llogater fa servir i gaudeix dels serveis d’aigua, llum i gas de manera que ha de ser ell el que pagui cada factura. Per evitar problemes i possibles conflictes, el més recomanable és que a l’inici del contracte de lloguer es canviï la titularitat dels mateixos perquè figuren a nom del llogater.

3.Taxes d’escombraries

Si el pis de lloguer està en una ciutat en què hi ha l’impost corresponent a les taxes d’escombraries; aquest tribut és responsabilitat de la persona que resideix a l’habitatge perquè és el que genera deixalles, per tant li correspon, si cal pagar-ho, a l’inquilí.

4.Manteniment

Es responsabilitat de l’inquilí realitzar i costejar les tasques de manteniment habituals de l’immoble perquè quan finalitzi el contracte es retorni en bones condicions al propietari.

Dubtes sobre a qui li correspon què? Fes-nos-les arribar les teves preguntes i t’ajudarem.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + 13 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.