Es pot llogar un pis amb hipoteca?

Ja sigui perquè has decidit compra per llogar, perquè et traslladis a una altra ciutat o potser, perquè necessites canviar de residència… són molts i variats els motius pels quals una persona decideix posar el seu habitatge de lloguer, però, es pot fer si sobre el immoble ha una càrrega hipotecària? Els nostres assessors immobiliaris et donen totes les claus sobre el lloguer d’un pis amb hipoteca, segueix llegint.

Llogar un pis amb hipoteca es pot?

Quan adquirim un habitatge i l’hipotequem, és imprescindible que consultem les escriptures de constitució de la hipoteca, i comprovem les clàusules, ja que poden existir limitacions o prohibicions expresses.

Encara que no es tracta d’una pràctica molt comuna per part de les entitats financeres, si que és cert que, algunes imposen en les clàusules de les escriptures de constitució de la hipoteca, limitacions o prohibicions expresses de cara a arrendar l’immoble.

Però Per què algunes entitats bancàries impedeixen que es pugui llogar un habitatge amb hipoteca? Principalment perquè en el cas que es produeixi una alienació forçosa de l’habitatge per execució hipotecària, l’existència d’un contracte de lloguer pot suposar una rebaixa del valor de l’habitatge, ja que l’adjudicatari del bé subhastat ha adherir-se al contracte de lloguer en vigor, tal com determina l’article 13 de la Llei d’Arrendaments Urbans.

Article 13. Resolució del dret de l’arrendador.

1. Si durant els cinc primers anys de durada del contracte, o set anys si l’arrendador fos persona jurídica, el dret de l’arrendador queda resolt per l’exercici d’un retracte convencional, l’obertura d’una substitució fideïcomissària, l’alienació forçosa derivada d’una execució hipotecària o de sentència judicial o l’exercici d’un dret d’opció de compra, l’arrendatari té dret, en tot cas, a continuar en l’arrendament fins que es compleixin cinc anys o set anys respectivament, sense perjudici de la facultat de no renovar prevista a l’article 9.1.

Són legals aquestes clàusules per part dels bancs? Hi ha diferent jurisprudència al respecte, des d’aquella que permet a les entitats bancàries limitar el lloguer en la base de que hi hagi una autorització prèvia per part del banc ja que les rendes no siguin inferiors a les quotes d’amortització i interessos del préstec, fins a les que consideren que es tracten de clàusules que suposen un desequilibri i perjudici de cara a al consumidor.

Arribats a aquest punt segur que molts us pregunteu: es pot llavors llogar una casa amb hipoteca? Tal com comentàvem, és important consultar les escriptures de constitució d’hipoteca i comprovar si hi ha alguna limitació. En el cas que no n’hi hagi, l’immoble es pot arrendar sense problema. Si per contra hi ha alguna clàusula que reculli la limitació hauràs de tenir en compte el següent:

  • Les clàusules que imposi l’entitat bancària han de tenir en compte l’exposat en l’article 13 de la Llei d’Arrendaments urbans que hem tractat amb anterioritat.
  • El pacte de venciment per avançat només serà vàlid en el cas de rendes baixes o del pagament de les rendes per anticipat.

Llogar un pis amb hipoteca a través de professionals immobiliaris

Tens dubtes sobre com llogar el teu pis amb hipoteca? En Lloguer Segur, el nostre equip d’assessors immobiliaris i la nostra àrea jurídica, especialista en arrendaments urbans, t’ajudarà a resoldre tots els teus dubtes i t’assessorarà en el procés de lloguer d’un habitatge amb hipoteca.

A més, Lloguer Segur et garanteix el cobrament puntual de la renda el dia 5 de cada mes, mantenint la morositat en el 0% i seleccionant a l’inquilí perfecte per al teu habitatge . Gaudeix de llogar amb les màximes garanties i de serveis exclusius com la gestió integral, la primera APP de gestió de lloguers, àrea privada de client, signatura digital ….

Sol·licita més informació

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen + 12 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.