Es pot modificar un contracte de lloguer ja signat?

Portes temps vivint de lloguer i vols fer una modificació al contracte és possible o necessites fer-ne un de nou? T’ho expliquem.

Ja sigui perquè les teves circumstàncies han canviat, necessites fer una modificació de les condicions pactades o vols incloure un nou llogater al lloguer. Les modificacions als contractes de lloguer estan a l’ordre del dia, però aquestes només són possibles si el contracte està en vigor, a través de l’elaboració d’un annex, amb què han d’estar conforme les dues parts (propietari i llogater)

Per entendre en quines circumstàncies es pot modificar un contracte de lloguer, és imprescindible que arrenquem per explicar alguns termes bàsics que ens ajudaran a dur a terme el procés. Pareu atenció!

Què és un annex al contracte de lloguer?

Es tracta d’un document que s’adjunta al contracte de lloguer pel qual es pot modificar un acord ja signat, és a dir, que estigui en vigor. Qualsevol annex al contracte de lloguer sempre ha de quedar constància per escrit, adjuntar-se al document original i anar signat per propietari i llogater, ja que cap contracte de lloguer no es pot modificar unilateralment, vol dir, sense el consentiment de totes les parts.

Com modificar un contracte que no s’ha acabat?

Com comentem, si necessites modificar un contracte de lloguer en vigor només podràs fer-ho a través de l’elaboració d’un annex, que haurà d’estar acceptat per arrendador i arrendatari.

Succeeix de vegades que una de les parts no està conforme amb la modificació, en aquest cas, si es tracta de l’inquilí, la propietat no podrà fer cap canvi sobre el pactat al contracte de lloguer i haurà d’esperar que es produeixi la fi del contracte per poder presentar un nou acord en què inclogui les condicions desitjades. Aquest nou acord es presentarà com un contracte de lloguer nou i haurà d’estar conforme al que recull la Llei d’arrendaments urbans.

En cas que sigui la propietat la que no accepti la modificació del contracte de lloguer, l’inquilí tampoc podrà realitzar canvis sobre el que s’havia pactat inicialment, però sí que podrà desistir del lloguer quan almenys hagin transcorregut sis mesos des de la signatura de contracte.

Llei d’arrendaments urbans. Article 11. Desistiment del contracte.

“L’arrendatari podrà desistir del contracte d’arrendament, una vegada hagin transcorregut almenys sis mesos, sempre que ho comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de trenta dies. Les parts poden pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, l’arrendatari hagi d’indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que quedi per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any han de donar lloc a la part proporcional de la indemnització.”

Quines clàusules del contracte són susceptibles de canvi?

En aquest punt és important destacar que només es podrà modificar o incloure clàusules que s’ajustin a allò estipulat per llei , per la qual cosa és imprescindible comptar amb un assessor, lletrat o professional immobiliari que tingui coneixements en matèria d’arrendaments per evitar així les clàusules nules o abusives.

Pel que fa a les clàusules susceptibles de modificació en un contracte de lloguer a través de la redacció d’un annex, aquestes són les més freqüents:

  • Renda.
  • Inclusió o exclusió de llogaters.
  • Despeses de limmoble.
  • Modificació del sistema de pagament (per exemple, canvi de compte bancari)
  • Rectificació o canvis de les dades de la propietat o dels arrendataris.
  • Noves obligacions.

Esperem haver resolt els vostres dubtes sobre com modificar un contracte de lloguer ja format, si te’n sorgeix alguna més, el nostre equip d’assessors immobiliaris i jurídics t’ajuden a respondre-les. Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + 20 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.