Es pot modificar un contracte de lloguer ja signat?

Portes temps vivint de lloguer i vols fer una modificació en el contracte, és possible o necessites fer un de nou? T’ho expliquem.

Ja sigui perquè les teves circumstàncies han canviat, necessites fer una modificació de les condicions pactades o vols incloure a un nou inquilí en el lloguer. Les modificacions en els contractes de lloguer estan a l’ordre del dia, però aquestes només són possibles si el contracte està en vigor, a través de l’elaboració d’un annex, amb el qual han d’estar d’acord les dues parts (propietari i inquilí)

Per entendre en quines circumstàncies es pot modificar un contracte de lloguer, és imprescindible que arrenquem per explicar alguns termes bàsics que ens ajudaran a dur a terme el procés. ¡Para-hi atenció!

Què és un annex al contracte de lloguer?

Es tracta d’un document que s’adjunta a el contracte de lloguer pel qual es pot modificar un acord ja signat, és a dir, que es trobi en vigor. Qualsevol annex al contracte de lloguer sempre ha de quedar constància per escrit, adjuntar al document original i anar signat per propietari i inquilí, ja que cap contracte de lloguer es pot modificar unilateralment, vol dir, sense el consentiment de totes les parts.

Com modificar un contracte que no ha finalitzat?

Com hem comentar, si necessites modificar un contracte de lloguer en vigor, només podràs fer-ho mitjançant l’elaboració d’un annex, que haurà d’estar acceptat per arrendador i arrendatari.

Succeeix de vegades que una de les parts no està conforme amb la modificació, en aquest cas, si es tracta de l’inquilí, la propietat no podrà realitzar cap canvi sobre el que s’ha pactat en el contracte de lloguer i haurà d’esperar que es produeixi la finalitat del contracte per poder presentar un nou acord en el qual inclogui les condicions desitjades. Aquest nou acord es presentarà com un contracte de lloguer nou i haurà d’estar d’acord amb el que recull la Llei d’Arrendaments Urbans.

En el cas que sigui la propietat la que no accepti la modificació del contracte de lloguer, el llogater tampoc podrà realitzar canvis sobre el que s’ha pactat inicialment, però sí que podrà desistir del lloguer quan al menys hagin transcorregut sis mesos des de la signatura de contracte.

Llei d’Arrendaments Urbans. Article 11. Desistiment del contracte.

“L’arrendatari podrà desistir del contracte d’arrendament, una vegada que hagin transcorregut al menys sis mesos, sempre que l’hi comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de trenta dies. Les parts poden pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, l’arrendatari hagi d’indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any donen lloc a la part proporcional de la indemnització.”

Quines clàusules del contracte són susceptibles de canvi?

En aquest punt és important destacar que només es podrà modificar o incloure clàusules que s’ajustin al que estipula la llei, de manera que és imprescindible comptar amb un assessor, lletrat o professional immobiliari que tingui coneixements en matèria d’arrendaments per així evitar les clàusules nul·les o abusives.

Amb relació a les clàusules susceptibles de modificació en un contracte de lloguer a través de la redacció d’un annex, aquestes són les més freqüents:

  • Renda.
  • Inclusió o exclusió de llogaters.
  • Despeses de l’immoble.
  • Modificació de sistema de pagament (per exemple, canvi de compte bancari)
  • Rectificació o canvis de les dades de la propietat o dels arrendataris.
  • Noves obligacions.

Esperem haver resolt els teus dubtes sobre com modificar un contracte de lloguer ja format, si et sorgeix alguna més, el nostre equip d’assessors immobiliaris i jurídics t’ajuden a respondre-les. Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − six =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.