Quin tipus de lloguer és més rendible?

Que el lloguer ofereix una rendibilitat molt interessant sembla una idea acceptada per la majoria de la població però, quin tipus d’arrendament repercuteix un rendiment més gran?

Gràcies al I Estudi sobre la rendibilitat del lloguer segons la modalitat realitzat per Lloguer Segur, hem pogut respondre aquesta pregunta i s’ha pogut concloure que el lloguer d’habitatge habitual és l’opció més rendible davant d’altres com el lloguer temporal o el turístic.

L’estudi analitza el comportament en rendibilitat sota tres modalitats diferents de lloguer: el lloguer de vivenda habitual o residencial, el lloguer de temporada i el lloguer turístic a les sis ciutats espanyoles de més de 500.000 habitants (Madrid, Barcelona, ​​València, Sevilla, Màlaga i Saragossa) sota els escenaris de tributació com a persona física i jurídica.

La conclusió principal d’aquest treball pioner a Espanya és que la rendibilitat neta, és a dir, la que s’obté una vegada deduïdes totes les despeses, mostra un comportament millor en l’arrendament d’habitatge habitual,  tant en el cas de particulars com de societats. Combinada amb mesures preventives per evitar la morositat, aquesta modalitat és la més avantatjosa de les tres per als propietaris d’un immoble de lloguer.

MADRID, VALÈNCIA I BARCELONA, LES MÉS RENTABLES

El lloguer d’habitatge habitual és l’opció que ofereix una rendibilitat més gran a propietaris particulars que tributen per rendiment per IRPF (persones físiques) a les principals ciutats del país, incloses Madrid, Barcelona i València. En el cas de la capital,  l‟arrendament d‟habitatge habitual és fins a un 20% més rendible que el turístic, i un 10% més que el temporal.

La rendibilitat d’un lloguer d’habitatge habitual davant d’un de turístic a Barcelona és lleugerament inferior a Madrid,  però igualment arriba a un avantatge fins a un 15% superior. De la mateixa manera, l’arrendament d’habitatge habitual també és un 10% per sobre del temporal.

València es repeteix el mateix patró, amb unes rendibilitats un 18% per sobre en el cas de lloguers d’habitatge habitual davant de la modalitat turística, i un 10% superiors a la que s’obté d’un arrendament temporal.

En canvi, el lloguer turístic és l?opció més rendible a Sevilla, Màlaga i Saragossa. A la capital andalusa, la modalitat turística ofereix una rendibilitat un 5% superior a la del lloguer de vivenda habitual. Tot i això, aquesta opció es manté per sobre de l’arrendament temporal, en concret, un 11% superior.

La rendibilitat de l’habitatge turístic a Màlaga s’imposa per un 7% a la de l’habitatge habitual, però, de tota manera, aquest continua sent un 11% més avantatjós que el lloguer temporal.

A l’última de les ciutats analitzades, Saragossa, el lloguer turístic és també el que permet una rendibilitat més gran, encara que en aquest cas el marge es redueix a un 3% per sobre de l’alternativa d’arrendament d’habitatge habitual. Com passa a la resta de casos, també aquí aquesta modalitat és més rendible que la temporal, amb un avantatge de l’11%.

El patró es repeteix per a propietaris professionals que tributen rendiments per impost de societats: el lloguer d‟habitatge habitual es manté com el més rendible a Madrid (10% superior al turístic), Barcelona (5%) i València (8%); mentre que el lloguer turístic despunta a Sevilla (13% superior al lloguer de vivenda habitual), Màlaga (15%) i Saragossa (11%).

Si tens dubtes sobre com rendibilitzar el teu lloguer, no dubtis a adreçar-te a nosaltres a info@alquilerseguro.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − seven =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.