Fi de la calefacció central: aquests són els edificis que hauran de posar comptadors individuals

Des de fa mesos portem advertint que la calefacció central està propera al final. Després que Europa ens donés un toc d’atenció pel que fa al consum d’energia i responsabilitat amb el medi ambient, el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, va aprovar el 4 d’agost passat un Reial decret pel qual es regularà l’ús de la calefacció central als edificis, en què consisteix ia quins edificis afecta? Et donem tota la informació.

Segons la nova normativa aprovada pel Govern a través del Reial decret 736/2020, de 4 d’agost, els sistemes de calefacció central i instal·lacions tèrmiques dels edificis passaran a estar regulats i individualitzats, una directriu que afectarà més d’1,4 milions d’habitatges a Espanya i que obligarà a canviar el sistema de calefacció de moltes cases.

Quins habitatges estan obligats a canviar el tipus de calefacció?

Tal com assenyala la llei, tots els habitatges i edificis de construcció anterior a l’any 1998 i que comptin amb un sistema de calefacció centralitzada, estan obligats a instal·lar comptadors individuals sempre que sigui viable i econòmicament rendible.

Per part seva, aquells immobles posteriors al 98 no estaran obligats a realitzar aquest tipus de reforma, ja que el seu sistema de calefacció ja està adherit i adaptat al que dicta el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis (RITE).

Hi ha excepcions per no canviar el sistema de calefacció?

Sí, la norma contempla les excepcions següents que quedaran exemptes de l’ obligatorietat d’individualitzar la calefacció central amb comptadors i que són:

  • Tots aquells edificis que es trobin als arxipèlags, així com a les zones més càlides del mediterrani, les illes, el Guadalquivir, Ceuta i Melilla.
  • En aquells casos en què la inversió no sigui rendible transcorreguts 4 anys, pel fet que el cost d’instal·lació i l’estalvi generat no compensin.
  • Per a aquells casos en què la instal·lació tèrmica de l’edifici sigui del tipus monotub de sèrie.

En quins casos instal·lar un comptador i en quins un repetidor?

Sempre que sigui possible i econòmicament rendible s’hauran d’instal·lar comptadors individuals en què es determini el consum real de cada habitatge i aparell. Si no es pogués instal·lar un comptador individual , la norma recull que es podrà instal·lar al seu lloc un repartidor de costos, que funciona radiador a radiador mesurant les unitats de consum i que repartiria el cost entre tots els veïns en comptes de manera particular.

Terminis d’instal·lació de comptadors individuals

Amb vista a realitzar la modificació de la calefacció central a l’edifici i adaptar-se a la nova llei, les comunitats de propietaris hauran de contactar amb les empreses autoritzades per a la seva realització i sol·licitar un pressupost, que sempre serà gratuït i en què ha de constar que és un projecte viable tant en funcionalitat com econòmicament. Per la seva banda, hi ha un calendari per a la realització de les obres en funció del tipus d’edifici i que continuació us expliquem:

-1 de febrer del 2021: per a edificis d’ús diferent a habitatges i, en zones climàtiques E, per a edificis de més de 20 habitatges.

–1 de juliol de 2021 a zona climàtica E, per a edificis de menys de 20 habitatges i, a zona climàtica D, per a edificis de 20 o més habitatges.

–1 de desembre de 2021: zona climàtica D, per a edificis de menys de 20 habitatges, i a la zona climàtica C, per a edificis de menys de 20 habitatges.

–1 de febrer del 2022: zona climàtica C, per a edificis de menys de 20 habitatges.

Tens algun dubte sobre la fi de la calefacció central o si el teu edifici s’ha d’adaptar a la nova llei ? Pregunta’ns! A Lloguer Segur donem resposta a les teves preguntes.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × one =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.