He de permetre mascotes a un pis de lloguer?

Existeixen encara falses creences que llogar un pis i permetre mascotes acabarà sent un maldecap per al propietari i la conservació de l’habitatge. Lluny d’aquests mites, si el teu inquilí és responsable i la mascota educada, l’acabaràs volent tant com al teu inquilí.

Mascotes al pis de lloguer

La realitat és que com a propietari ets tu qui decideix si vols o no que el teu inquilí vingui amb mascota incorporada. El més comú, és que les parts (arrendador / arrendatari) acordin, abans de la signatura del contracte de lloguer, si es permetrà o no l’entrada. En cas negatiu, sempre ha d’aparèixer reflectit en el contracte, si no és així, el llogater podria quedar legitimat per tenir un animal a casa.

El meu inquilí fica un gos i el té prohibit per contracte. Què faig?

El contracte d’arrendament, igual que totes les seves clàusules, és d’obligat compliment per a arrendador i arrendatari, si l’inquilí incompleix alguna de les condicions pactades i signades, la Llei d’Arrendaments Urbans, empara al propietari.

Els principals motius pels quals pots rescindir el contracte si l’arrendatari incompleix la clàusula de les mascotes, es troben especificats en l’article 27.2 de la (LAU) A tall de resum, es podria donar per cancel·lat un contracte de lloguer si l’animal ha pogut causar danys o suposar una activitat molesta o insalubre.

Coherència sobretot

És clar que si es tracta d’un pis petit, no sembla molt normal que un llogater vulgui ficar un Gran Danès, però I per què no permetre un altre tipus de mascotes? Els ocells, tortugues, conills … són animals de companyia que no generen molèsties i que acompanyen al teu inquilí.

El nostre consell: Dialoga, estudia la situació i si és factible els desitjos de l’inquilí … L’arrendatari i la seva mascota poden ser els inquilins perfectes.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.