L’inventari d’un habitatge de lloguer

Quan es tracta de redactar un contracte de lloguer molts propietaris passen per alt la importància que pot arribar a tenir un bon inventari com a annex. Aquest document ajuda a completar i deixar per escrit tots aquells estris i elements que es troben a la vivenda quan es lloga, però com fer un inventari complet i què ha de contenir? T’ho expliquem.

Què és un inventari?

Com hem avançat, l’inventari és un document annex que s’adjunta al contracte de lloguer on es detallen els objectes que la propietat deixa a l’habitatge, així com el seu estat, en ser llogat. Serveix com a prova davant la finalització del contracte o en el cas que es produeixi algun sinistre o robatori al domicili.

En el primer dels casos, davant de la fi de l’arrendament, l’inquilí haurà de tornar l’immoble en les mateixes condicions en què el va llogar: en aquest punt s’hi inclou qualsevol objecte, moble o element que aparegui a l’inventari, en cas contrari , la propietat podrà descomptar de la fiança la part proporcional dels danys originats o objectes faltants.

Per la seva banda, si es produeix qualsevol sinistre o robatori a l’habitatge l’inventari serveix de cara a fer una reclamació davant la companyia asseguradora i que aquesta pugui valorar les pèrdues i les indemnitzacions. 

Quin n’ha de ser el contingut?

Perquè aquest annex sigui el més efectiu possible és fonamental que estigui complet i detallat, deixant per escrit tots aquells elements que es trobin a l’habitatge i els detalls oportuns per reconèixer i localitzar aquests objectes.

Habitualment a l’hora de completar l’inventari d’un habitatge de lloguer, aquest es realitza analitzant de manera individual cada estada de l’immoble. Així, es recull de manera ordenada cada objecte que deixem a cada habitació. Quant a la descripció dels elements, és important detallar-ne al màxim les característiques principals, la funció i en el cas de tractar-se d’electrodomèstics, assenyalar-ne el model i la marca.

Per fer encara més complet l’inventari d’un habitatge de lloguer, es recomana que vagi acompanyat de fotografies on es vegi nítidament cada objecte i el seu estat a l’hora de deixar-se a l’habitatge. També resulta efectiu acompanyar aquest annex amb factures o manuals dús que ajudin a identificar cada objecte.

Claus per elaborar un bon inventari

Per elaborar correctament l’inventari d’un habitatge de lloguer, hem de tenir en compte el següent:

– Haurà d’anar inclòs com a annex al contracte de lloguer.

– Haurà de ser signat per les parts (propietari i llogater) a cadascuna de les fulles.

– Es recomana que inclogui un apartat identificatiu on aparegui les dades de les parts, així com de l’habitatge llogat.

– És recomanable que també reculli qualsevol desperfecte o deficiència que hi pugui haver a l’immoble.

La signatura de les parts, propietat i llogater, constata l’acceptació de l’inventari i de cadascun dels elements que hi quedin reflectits.

El teu lloguer més segur amb professionals immobiliaris

A Lloguer Segur sabem la importància que té cada pas del lloguer d’un immoble, per això els nostres assessors immobiliaris s’encarreguen del procés integral del mateix, des de realitzar un estadi de mercat, la promoció de l’habitatge, la gestió de visites, fins a la redacció del contracte de lloguer i l’elaboració d’un inventari complet.

Gaudeix de les màximes garanties en el teu lloguer, del cobrament puntual de les rendes el dia 5 i del darrer en gestió immobiliària amb àrea privada de client i la nostra App de gestió de lloguers on podràs realitzar qualsevol tràmit des d’on vulguis.

Contacta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 4 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.