Passos a seguir per evitar veïns sorollosos

Qui no ha tingut un veí que fa més soroll del compte? Les instal·lacions de la finca no et deixen dormir? El soroll és un dels motius principals de problemes en les comunitats de propietaris. Llegeix atent el post d’avui si vius amb més soroll del compte, t’ajudem a solucionar-ho.

veïns soroll

Diàleg

Si és un soroll puntual, no et desesperis, cal ser tolerant. Però si per norma un veí produeix sorolls molestos o posa música alta a hores inadequades, és hora de resoldre el problema. El primer pas és el diàleg, pot ser que no s’hagi adonat que està generant malestar en la comunitat. Explica per què t’incomoda i demana-li de bones maneres que cessi el soroll. El més probable és que després d’aquesta conversa tot quedi solucionat, però si no és així, continua llegint …

President de la comunitat

La via del diàleg no ha estat suficient? Cal fer un pas més enllà. Recorre al president de la comunitat de veïns, ell haurà de tornar a parlar amb el veí molest per tractar d’acabar amb els sorolls. Si seguís sense haver solució, tal com recull la Llei de Propietat Horitzontal en el seu article 7.2 la comunitat de propietaris pot prendre mesures relatives a les activitats molestes.

Normativa municipal

Abans d’interposar una demanda, la comunitat de propietaris ha de comprovar que el soroll supera els límits municipals i s’extralimita en l’horari. Per a això, és fonamental recórrer a la normativa municipal relativa a la protecció del medi ambient urbà. En la normativa s’especificaran les limitacions. Abans d’interposar la demanda, s’haurà de comprovar amb un sonòmetre que es vulnera els límits de soroll vigents.

Si és així, la comunitat de propietaris podrà entaular contra el veí una acció de cessació, és a dir, la privació del dret d’ús de l’habitatge per un temps inferior a 3 anys i la indemnització per danys i perjudicis.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 5 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.