Quan llogues un pis qui paga la llum?

Segur que com a propietari o futur llogater d’un habitatge de lloguer t’has preguntat en ocasions a qui li correspon una despesa o un altre. En les últimes setmanes, amb l’entrada en vigor de la nova tarifa de la llum, s’han disparat les consultes sobre el pagament de la llum en un pis de lloguer. A qui li correspon ? Qui és recomanable que tingui la titularitat? Pot la propietat girar el rebut al llogater? Resolem aquestes i moltes altres preguntes en aquesta entrada especial.

Subministraments en un habitatge de lloguer: Qui els paga?

En el lloguer hi ha despeses que queden recollides per la Llei d’Arrendaments Urbans i que és convenient que quedin per escrit en el contracte de lloguer. En el cas dels subministraments, la norma indica que sempre que aquests estiguin individualitzats per comptadors independents seran responsabilitat del llogater.

Llei d’Arrendaments Urbans, article 20.3

Sobre les despeses generals i serveis individuals

“Les despeses per serveis de què disposa la finca arrendada que s’individualitzen mitjançant aparells comptadors seran en tot cas a compte de l’arrendatari”

No obstant això, com comentàvem és molt important consultar l’acordat en el contracte de lloguer, i és que aquest és el que mana en última instància, i pot existir la possibilitat que propietari i llogater pactin un altre tipus de condicions.

Amb relació a la resta de despeses en el lloguer, aquests es solen repartir de la següent manera:

Propietari : Serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització i que corresponguin a l’habitatge arrendat o als seus accessoris, seran a càrrec de l’arrendatari (IBI, comunitat de propietaris …), a més de fer-se càrrec de totes aquelles reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat, sempre que no siguin a causa d’un mal ús del llogater.

Llogater: Serà responsable de les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge, de la mateixa manera, i tal com comentàvem, serà l’encarregat de pagar tot allò que pugui mesurar-se amb comptadors individuals (aigua, llum, gas, internet …)

Qui ha de tenir la titularitat de la llum?

La titularitat de la llum , així com de la resta dels subministraments, és un tema que genera debat, però, des de Lloguer Segur sempre recomanem que aquesta la tingui sempre l’arrendatari.

A l’hora de parlar de subministraments és important que sapiguem fer la distinció entre titularitat i canvi de domiciliació . Quan procedim a fer un canvi en la titularitat de la llum d’un habitatge de lloguer, el procés consisteix en el canvi de “titular” del subministrament, és a dir, a la persona responsable del pagament de la mateixa, així com de rebre les factures o fer modificacions sobre ell. Per la seva banda, el canvi de domiciliació bancària només suposa una modificació del compte sobre la qual girarà el rebut.

Si el llogater és el titular del subministrament serà el responsable únic de la mateixa i per tant del pagament. En cas de no atendre les seves obligacions, la companyia subministradora us demanarà abonar qualsevol impagament o prendrà accions legals contra el mateix. Per contra, si només es realitza un canvi de compte bancari, el responsable subsidiari en el cas que es produeixi un impagament en el subministrament, serà la propietat, és a dir, el titular.

I en el cas que el llogater no sigui titular de la llum pot el propietari girar els rebuts?

Si, l’ideal és que comuniqui a l’arrendatari la quantia de la factura del subministrament , d’altra banda, és convenient que remeti la factura, d’aquesta manera el llogater podrà fer un control de la seva despesa, dels períodes de facturació, així com de la potència contractada, tarifa … a més, haurà de lliurar un rebut en concepte de pagament de la quantia de la factura, indicant el període i el subministrament de què es tracta a manera de resguard justificatiu que s’ha lliurat els diners per part del llogater.

Es pot donar de baixa la llum quan s’acaba el contracte de lloguer?

No és recomanable. Quan es lloga un immoble, l’idoni és que la propietat tingui donada d’alta els subministraments i un cop formalitzat el lloguer es procedeixi a fer el canvi de titularitat a nom del llogater. El mateix, quan es finalitza el contracte de lloguer, és convenient esperar l’últim període de facturació, per deixar a el dia el pagament i posteriorment tornar la titularitat a l’arrendador.

Qui paga l’alta de la llum i la instal·lació del comptador?

En el cas que l’habitatge de lloguer ja tingui el subministrament donat d’alta, serà la propietat l’encarregada de realitzar el pagament, mentre que, si l’immoble no disposa d’aquests i al no estar regulat per la Llei d’Arrendaments Urbans, aquest punt queda a la lliure voluntat de les parts, o el que és el mateix, al que acordi propietari i llogater.

Esperem haver resolt alguns dels vostres dubtes sobre qui paga la llum en un habitatge de lloguer. Si et sorgeixen més pots preguntar-nos i t’ajudarem a resoldre-les. A més, si vols millorar la teva tarifa de la llum i comptar amb una energia professional, propera, entenedora i intel·ligent, et convidem a que visitis AS Energy.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × four =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.