Qui s’ha de fer càrrec de l’assegurança de la llar propietari o inquilí?

L’assegurança de llar és indispensable si vols tenir el pis protegit i més, si és de lloguer. Un 70% de cases espanyoles estan assegurades per cobrir qualsevol dany o desperfecte a la llar. No et quedis en el 30% restant i tingues el teu habitatge assegurat davant de qualsevol accident, però a qui li correspon pagar?

Qui s’ha de fer càrrec de l’assegurança de la llar propietari o inquilí?

¿Propietari o inquilí?

Encara que no és obligatori tenir-lo, l’assegurança de llar és responsabilitat de l’arrendador, ja que com a tal la propietat és seva, però, és important que un arrendatari també s’asseguri a través d’una cobertura de responsabilitat civil a tercers.

Assegurança de Llar

És recomanable que el tingui contractat el propietari. El preu mitjà anual de la cobertura per l’habitatge a Catalunya ronda els 250/300 euros, tot i que dependrà de si aquest cobreix, continent, contingut o ambdues.

Continent: Comprèn l’habitatge en si mateixa, la seva estructura física i dimensions.

Contingut: Engloba el que en l’habitatge es conté, és a dir, tot tipus de possessions de l’assegurat que es trobin dins de les parets de l’habitatge.

Assegurança de responsabilitat civil

100% recomanable per als inquilins ja cobreix les reparacions i les indemnitzacions que l’assegurat hagi de pagar a altres persones pels desperfectes que els ocasionis. Concedeix la tranquil·litat necessària per propietari i llogater ja que davant qualsevol possible incident que pugui pertorbar els veïns, sempre quedarà cobert.

Encara que a efectes legals no és obligatori, per formalitzar un contracte amb Lloguer Segur, si ho és. Per facilitar el procés de lloguer oferim als nostres clients una avantatjosa tarifa fixa de 99 € anuals en concepte d’assegurança de responsabilitat civil. Nosaltres ho tramitarem i t’evitaràs bregar de tu a tu amb les companyies asseguradores.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + twenty =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.