Quina és la durada del contracte de lloguer

A l’hora de llogar un habitatge, són molts els inquilins que es preocupen per la durada d’un contracte d’arrendament. Factors personals o laborals poden portar-nos a canviar fàcilment de casa, pel que és molt important conèixer molt bé les característiques dels contractes per no portar-nos sorpreses desagradables. En aquesta entrada explicarem quina és la durada d’un contracte de lloguer i quan podem donar-lo per finalitzat.

duració contracte de lloguer

En concret, l’última reforma de 2013 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) estableix que la durada mínima d’un contracte d’arrendament és d’un any i aquest es pot rescindir transcorreguts sis mesos des de la celebració del mateix, o prorrogar anualment fins a tres anys. A partir d’aquesta data es pot allargar un exercici més l’acord abans que tingueu que signar un de nou.

Què passa si no s’especifica la durada?

Si no s’especifica res sempre has de basar-te en la Llei d’Arrendaments Urbans. A l’hora de renovar, si vols seguir vivint en aquest habitatge, recorda que, llevat que alguna de les parts s’indiqui el contrari, l’acord s’actualitzarà de manera automàtica.

El nostre consell: Evita malentesos deixant per escrit en el contracte d’arrendament el temps de la durada del lloguer.

Puc trencar l’acord abans d’un any?

La LAU estableix que pots donar per acabat un contracte d’arrendament quan hagin passat sis mesos des de la signatura d’aquest. Així mateix, la legislació estableix que en aquest tipus de casos, la part que trenqui l’acord patirà una penalització al no complir el període mínim.

Quant temps hi ha per avisar de la finalització del contracte?

Si vols acabar amb un contracte d’arrendament l’hauràs d’avisar amb 30 dies abans de la seva renovació, en cas contrari s’actualitzarà de forma automàtica. En el cas que un propietari vulgui ocupar la casa que té llogada, haurà d’informar al seu arrendatari amb dos mesos d’antelació i ho podrà fer un cop hagi transcorregut un any des de la signatura.

La nostra recomanació és que la finalització del contracte la facis per escrit. D’aquesta manera s’ha pactat quedarà reflectit en un document i així no tindràs problemes. També, es pot fer de paraula, però ja saps el que diu el refrany, se les emporta el vent.

Tens dubtes sobre la durada dels contractes de lloguer? T’ajudem a resoldre-ho!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − four =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.