Raons per les quals no correspon tornar la fiança

La devolució o no devolució de les fiances sol portar controvèrsia i en ocasions problemes. Si encara no tens clar quan li correspon a l’inquilí recuperar la fiança, atenció! Avui t’ho expliquem de nou.

fiança del lloguer

Danys en l’immoble

Tal com s’estableix a la Llei d’Arrendaments Urbans, el propietari està en ple dret de reclamar a l’inquilí els danys produïts a l’immoble. Això sí, sempre que siguin causats per un ús indegut i no pel desgast habitual. En aquests casos, pot sol·licitar la part proporcional de la fiança corresponent als danys causats.

Finalització anticipada del contracte

Després de l’última reforma de la LAU l’inquilí pot abandonar l’immoble passats els primers 6 mesos de contracte, sempre i quan s’hagi comunicat la decisió en temps i forma. En aquests casos, el propietari podrà quedar-se amb la part proporcional de la fiança legal. No obstant això, si la temporalitat del contracte s’incompleix, l’inquilí haurà d’indemnitzar al propietari amb la quantitat equivalent a una mensualitat de renda per cada any que resti per finalitzar el lloguer.

Impagaments

Un dels objectius de la fiança legal és cobrir algun impagament. Mai es pot abandonar el pis de lloguer sense pagar fins a l’últim dia de contracte. Vols evitar-te problemes? A Lloguer Segur gaudim d’un 0% de morositat i garantim a tots els nostres propietaris el cobrament puntual de les rendes dels dies 5 de cada mes passi el que passi.

En acabar el contracte de lloguer revisa que tot en el teu pis de lloguer estigui tal com ho vas lliurar i que no hi ha deutes ni desperfectes. Com la fiança en el seu dia haurà estat dipositada en l’organisme corresponent, hauràs de sol·licitar el reingrés i com a molt tard, en un mes, tornar la fiança al teu ja ex inquilí.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 3 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.