Raons per no tornar la fiança del lloguer

Dia rere dia rebem preguntes en el nostre consultori de propietaris i llogaters sobre els motius pels quals no s’ha de retornar la fiança del lloguer. En aquesta entrada, hem volgut recollir les quatre més comuns, a més de recordar la legislació vigent.

Raons per no tornar la fiança del lloguer

La fiança del lloguer que el propietari exigeix al llogater i que, obligatòriament, ha de dipositar en l’organisme públic habilitat per a això, no es torna a l’arrendatari en les següents casuístiques:

-Es produeix un incompliment del contracte

Tal i com reflecteix els articles 1101 del Codi Civil i 27.1 de la LAU si l’inquilí incompleix el contracte d’arrendament, és a dir, decideix rescindir abans d’hora, el propietari té dret a reclamar una indemnització per danys i perjudicis que pot consistir en la totalitat de les rendes que quedin per percebre fins a la finalització del contracte, o la no devolució de la fiança del lloguer.

-Danys a l’habitatge

Quan finalitza el contracte d’arrendament, el propietari ha de sol·licitar el reintegrament de la fiança del lloguer a l’organisme públic on la va dipositar, tot seguit haurà de comprovar si l’habitatge es troba en un estat correcte, si no és així, qualsevol deficiència / dany pot ser descomptat de la fiança.

-Impagaments en subministraments

Si el llogater no està al corrent de pagament pel que a subministraments es refereix (aigua, llum, gas), també és causa per la qual no procedeix la devolució de la fiança.

-Pèrdua o absència d’elements de l’inventari

Tot el que apareix reflectit en l’inventari ha d’estar present o si no n’hi restituït a l’hora de finalitzar el contracte de lloguer, si no és així es retindrà la part proporcional de la fiança o la seva totalitat si fos necessari.

Tingues en compte que des de que finalitza el contracte fins que es retorna la fiança del lloguer, el propietari té un termini de 30 dies per revisar que tot està correcte.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 1 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.