Viure de lloguer: la fiança legal

Parlar de lloguer és parlar indiscutiblement de la fiança, però és un concepte que es dóna tan per fet que de vegades descuidem en la seva explicació.

fiança legal

Què és la fiança?

La paraula “fiança” prové del llatí fidere, que significa seguretat i no és més que això, una forma d’assegurar que es complirà una obligació. En aquest cas, la fiança legal en el lloguer serveix com a garantia que l’inquilí complirà el contracte d’arrendament.

D’aquesta manera, la fiança suposa el lliurament d’un import econòmic per part de l’inquilí al propietari del seu pis de lloguer, sempre és un import fixat prèviament i que tal com estableix la Llei d’Arrendaments Urbans ha de ser el corresponent a una mensualitat de renda .

Què cal fer amb la fiança?

Ja tenim clar que l’inquilí ha de pagar-la al propietari, però què fa ell amb els diners?

El propietari té l’obligació de dipositar la fiança del seu lloguer a l’organisme de cada comunitat autònoma autoritzat per a tal fi, tal com legislen en les normatives autonòmiques.

De no ser dipositada, el propietari podria enfrontar-se a sancions econòmiques i podria ser imputable per danys i perjudicis causats a l’inquilí. Per exemple, perquè l’inquilí pugui optar a beneficis fiscals per viure de lloguer l’Agència Tributària només és procedent si la fiança està dipositada.

Quan es torna?

Quan l’inquilí compleix en temps i formes el contracte de lloguer i no deixa cap desperfecte a l’habitatge el propietari haurà de tornar-li la fiança abonada al començament del lloguer.

El termini per reintegrar-la és de 30 dies naturals des de la finalització del contracte i devolució de les claus. En aquest termini, el propietari ha de comprovar que no s’ha trencat res a l’habitatge, en aquest cas podrà quedar-se amb la part proporcional de la fiança legal per reparar-lo.

Tens algun altre dubte sobre la fiança legal en el lloguer? Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × four =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.