Es pot utilitzar la fiança per pagar les últimes rendes?

Hi han moltes preguntes relatives a la fiança: Què és? Com es gestiona? Per a que serveix? En aquest article al consultori resoldrem una de les preguntes que molts llogaters i propietaris es fan:

La fiança del lloguer, es pot utilitzar per pagar les últimes rendes?

Tal com posa al contracte, la fiança mai es pot fer servir d’excusa per a l’impagament de la renda o com a compensació de les rendes degudes, a més, aquest punt també el trobarem a la pròpia llei d’Arrendaments Urbans i la interpretació que els Jutjats fan de la mateixa. Això es deu a que la fiança respon, entre altres coses, dels danys causats per el arrendatari en la vivenda, qüestió que serà verificada per la propietat quan es reintegri la possessió, disposant l’arrendador d’un mes per a procedir a la seva devolució, excepte responsabilitats del arrendatari.

Si es produeixen danys a l’immoble, l’article 1.561 del Codi Civil preveu que l’arrendatari ha de tornar la finca, al concloure el contracte, tal i com la va rebre, excepte aquells danys menyscabats pel pas del temps o per una causa inevitable. A l’article 1.562 del Codi Civil s’especifica que si al contracte no s’especifica, significa que el llogater va rebre la vivenda en bon estat.

Tenint en compte els aspectes anteriors, l’especial naturalesa de la fiança arrendatícia, regulada a l’art. 36 LAU, té una finalitat específica, com és la de gargaritzar els possibles danys que el llogater hagi pogut causar a la vivenda al excedir-se del seu us normal-article 21 de la Llei-.

Per això el llogater no pot deixar de pagar sota el pretext de que hi ha compensació d’imports de la renda amb la fiança, doncs a l’arrendador el deixa sense garantia en quan a la possible cobertura dels danys en la vivenda arrendada.

A tots aquells propietaris als que els seus llogaters mencionin la fiança per a deixar de pagar les últimes rendes, aconsellem que els remetin un burofax indicant-los que no és possible aquesta compensació, dontant-los un plaç de 24 o 48 hores per efectuar l’ingrés de la mensualitat deguda i advertint-los que en casa contrari es formularà una demanda judicial en contra seva, el que comportarà el pagament degut, els costos, els interessos i les despeses.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × three =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.