Qui està autoritzat per rescindir un contracte d’arrendament?

Un contracte ha de ser rescindit per les parts signants, però hi ha ocasions que alguna d’elles no pot exercir aquesta funció i necessiten d’un representant amb poder notarial per dur a terme la finalització de l’arrendament .

En la pregunta del consultori d’avui us resolem aquest dubte:

<< Si el llogater se’n va abans de la data del contracte, i es posa d’acord amb el propietari per pagar els rebuts pendents, es podria redactar un escrit on es faci constar l’acabament del contracte i que a data de ___ es lliura la clau al propietari i aquest es fa càrrec de l’habitatge a partir de la data ___ signat arrendador i arrendatari . Qui estaria autoritzat per fer aquest escrit perquè fos legal? Gràcies una salutació >>

El termini de durada del lloguer és d’obligatori compliment tant per el propietari com el llogater, ara bé, no hi ha cap impediment legal perquè les dues parts redactin un document de resolució del contracte per mutu acord, quedant extingit el mateix a partir de la data que pacti, amb l’acord a que s’arribi quant al pagament dels rebuts pendents.En quant a la pregunta de qui estaria autoritzat per fer l’escrit, aquest ha d’estar signat per les mateixes parts que intervenen com a arrendadora i arrendatària en el contracte d’arrendament, o per una persona diferent si té un poder notarial amb facultats suficients per realitzar aquesta resolució contractual.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × three =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.