Viure de lloguer: terminis

En aquesta nova edició de viure de lloguer parlarem dels terminis. Amb quant temps cal avisar que vols deixar el pis de lloguer? Quan es torna la fiança? Aquestes preguntes i moltes més són les que trobaràs a l’entrada d’avui.

terminis

Resolució del contracte

Algun dia arribarà el moment en què com inquilí voldràs abandonar el teu pis de lloguer. Hi ha un termini legal establert, que també està reflectit en el teu contracte d’arrendament, sobre aquest tema. La Llei d’Arrendaments Urbans estableix el termini d’un mes, trenta dies, per avisar al propietari de la intenció de deixar l’habitatge o de no renovar el contracte anual. El més recomanable és fer-ho per escrit i millor si és de forma fefaent.

Devolució de la fiança

Un cop dissolt el contracte i lliurades les claus, s’estableixen 30 dies naturals com a termini per tornar la fiança legal, sempre que correspongui. El propietari, que l’haurà dipositat en l’organisme corresponent, ha de reintegrar a l’inquilí la quantitat corresponent de fiança en aquest termini. De no fer així, l’inquilí podrà sol·licitar interessos de demora.

Devolució del dipòsit de garantia

A Lloguer Segur, a més de la fiança legal acordem per contracte el lliurament del dipòsit de garantia. La quantitat acordada es torna, si es finalitza el contracte en temps i forma, en el termini de 60 dies des del gir de l’últim rebut del lloguer.

Recuperar el pis

Hi ha la possibilitat que el propietari vulgui recuperar el pis de lloguer per viure ell o algun familiar en primer grau. En aquest cas, ha d’haver transcorregut més d’un any des de la signatura del contracte i ha d’avisar l’inquilí amb almenys 2 mesos d’antelació.

En el teu contracte de lloguer vénen especificats tots els terminis legals que has de tenir en compte. Tot i així, si tens qualsevol pregunta, no dubtis en fer-la arribar. Et responem encantats!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + seven =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.