10 motius pels quals és més rendible llogar que vendre

1.L’estat del mercat immobiliari

Tal com es troba el sector actualment, no es venen cases i si es venen, ho fan a un preu baix. Mentrestant, el lloguer no només s’ha estabilitzat, sinó que el nombre de famílies que viu de lloguer creix dia a dia.

2.Caiguda en picat dels preus de venda d’habitatges

Aquest 2014 els preus dels pisos segueixen caient. Si finalment s’aconsegueix vendre, s’està perdent diners de manera molt important si comparem amb el preu al qual es va comprar: els pisos valdran al 2016 la meitat del que valien el 2007. Vendre, avui dia, és malvendre.

3.Una renda garantida

Què prefereix, obtenir tot d’una sola vegada o obrir una font inesgotable d’ingressos per sempre? Sigui quina sigui la venda, finalment el resultat que s’obté és un capital únic i limitat. El lloguer suposa tenir sempre a disposició una font contínua d’ingressos, que no té per què aturar-se, transmissible de pares a fills. Si es necessita anar consumint porcions d’un capital, aquest acaba per esgotar-se, mentre que la utilització de la renda mensual no afecta el cabal futur.

4.Rendibilitat pura i dura pel lloguer

Segons les dades del Banc d’Espanya ( BE ), la rendibilitat bruta per lloguer es va situar al tancament de 2012 en el 4,3 % anual, molt lluny dels interessos que ofereix la banca, amb el preu del diner congelat per Banc Central Europeu en el 0,75 % i amb els interessos de dipòsits a menys d’un any limitats al 1,75%.

5.Mantens el patrimoni, no el perds

El pis serà sempre teu. Tu decideixes durant quant de temps treure rendibilitat i l’ús que posteriorment li vulguis donar. A més, es pot transmetre entre generacions, i en cas d’extrema necessitat, sempre estaràs a temps de vendre’l.

6.Raons hipotecàries

L’habitatge pot servir d’aval si es demana algun préstec bancari. A més, la renda del lloguer pot anar a pagar totalment o parcialment la hipoteca de l’immoble. En cas de venda, si l’immoble té hipoteca i el nou propietari no la subroga, es pagaran les despeses de la seva cancel·lació.

7.Qüestions fiscals: beneficis i desgravacions

Els diners obtinguts amb la venda de l’habitatge habitual està considerat com a increment del patrimoni amb la qual cosa, si no es reinverteix en un altre habitatge, està subjecte a la tributació del guany patrimonial que, com a norma general, resulta de la diferència entre els valors d’alienació o transmissió i d’adquisició de l’habitatge. El percentatge de tributació és del 19% fins a 6.000 euros i del 21% en 6.000,01 en endavant. Per la seva banda, el lloguer d’un habitatge implica beneficis fiscals, desgravacions del rendiment net per als llogaters del 50% al 60%, i pot arribar al 100 % si el llogater té entre 18 i 30 anys a càrrec del venedor.

8.Manteniment de l’habitatge

En mantenir l’habitatge habitada, el seu deteriorament és mínim, alhora que s’evita que pugui ser ocupada per inquilins no desitjats, i allunya els lladres. D’altra banda, els costos dels subministraments i serveis són a càrrec del propi inquilí.

9.Tràmits i gestions per llogar

Un contracte de lloguer no exigeix ​​molta paperassa, la seva tramitació és relativament senzilla i ràpida, mentre que la tramitació d’una compravenda és complexa i requereix de moltes gestions i despeses.

10.Protecció i garanties addicionals

És més avantatjós llogar que vendre sempre que es cobrin les rendes i se seleccioni a un llogater solvent i fiable. Per això, Lloguer Segur garanteix el cobrament puntual de les rendes a tots els seus clients propietaris el dia 5 de cada mes.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − seven =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.